Samen Vooruitkijken – toekomstverkenning Sociaal Domein Ommen

27 januari 2023, 12:49

De gemeente Ommen hecht aan goede zorg en ondersteuning voor de (kwetsbare) inwoners van de gemeente. Dit was een belangrijke aanleiding om een toekomstverkenning uit te laten voeren naar de uitvoering van gemeentelijke taken voor de langere termijn binnen het sociaal domein van de gemeente Ommen. De onderzoekers van TwynstraGudde hebben in de afgelopen periode het eerste deel van hun rapportage uitgevoerd en gerapporteerd. In lijn met de vraag van de gemeente bevat dit rapport (Deel I):

  • een analyse van het huidige zorglandschap;
  • inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen;
  • een beknopte evaluatie van de huidige uitvoeringspraktijk

Het tweede deel van de verkenning richt zich veel meer op de toekomst. Het resultaat hiervan wordt naar verwachting in maart kwartaal 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit deel zal zich richten op:

  • aanbevelingen voor een toekomstbestendige inrichting van het sociaal domein;
  • beknopt inzicht in de stappen die nodig zijn om dit te realiseren.

U kunt het rapport Deel I downloaden via deze link.