Samenwerking met Sam& Overijssel twee jaar verlengd

5 februari 2024, 14:43

De gemeente Ommen heeft de samenwerking met Sam& Overijssel verlengd tot en met 2025. Hierdoor kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen aanspraak blijven maken op middelen voor sport, cultuur, verjaardag, dagjes uit en school.

Wethouder Bart Jaspers Faijer: “We willen voorkomen dat kinderen de dupe worden van armoede, bijvoorbeeld doordat ze geen laptop hebben voor school. In 2023 hebben we een forse stijging gezien van het aantal aanvragen via Sam& Overijssel. Daarom is het belangrijk dat deze samenwerking wordt voortgezet. Het platform is een laagdrempelige manier om via één loket diverse middelen aan te vragen.”

Digitaal platform voor minima-fondsen

De gemeente Ommen werkt sinds 2019 samen met Sam& Overijssel. Zij bieden een digitaal platform voor alle minima-jeugdfondsen, zoals Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Leergeld. Kinderen die middelen nodig hebben op het gebied van school, sport, cultuur, vrije tijd of een verjaardag kunnen hier beroep op doen.

Toename aanvragen

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van een van de jeugdfondsen is de afgelopen jaren toegenomen. Dit beeld is in de hele provincie te zien. In 2023 werden er in de gemeente Ommen 741 aanvragen gedaan. Voor de gezinnen die een aanvraag doen geldt een inkomensgrens van 110% van het bijstandsniveau. Meer informatie over Sam& Overijssel is hier te lezen.