Ter inzage: Nota Bodembeheer IJsselland

8 september 2023, 09:00

De Nota Bodembeheer IJsselland en de Bodemkwaliteitskaarten regio IJsselland 2023 worden ter inzage gelegd. Vanaf 14 september 2023 tot en met 25 oktober 2023 kan eenieder een zienswijze indienen.

In de Nota Bodembeheer IJsselland wordt duidelijk gemaakt hoe met grondstromen binnen de regio IJsselland moet worden omgegaan. De Bodemkwaliteitskaarten geven een actueel beeld van de algemene bodemkwaliteit binnen de regio. Duidelijk is dat de bodem binnen de regio IJsselland in het algemeen ‘schoon’ is en dat deze ook ‘schoon’ moet blijven.

In 2013 is de ‘oude’ Nota Bodembeheer vastgesteld. Deze verloopt in 2023. In de nieuwe Nota Bodembeheer wordt het bestaande beleid voor grondverzet voortgezet. Waar komt grond vrij, wat is de kwaliteit van deze grond en waar mag deze worden toegepast. De bodemkwaliteitskaart is geactualiseerd, waarbij de kwaliteit van de bodem binnen de regio IJsselland is bepaald. In de Nota Bodembeheer is rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Voor de gemeente Ommen is in de nieuwe Nota Bodembeheer geen gewijzigd beleid opgenomen. Het huidige beleid wordt voortgezet.

Waar ter inzage?

De Nota bodembeheer en de technische rapportage bodemkwaliteitskaarten regio IJsselland worden met ingang van 14 september 2023 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het plan is op de volgende manieren te raadplegen:

  • digitaal op de website van de gemeente Ommen (zie onderaan dit artikel)
  • op papier, uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen

Zienswijze

Vanaf 14 september 2023 is het gedurende 6 weken mogelijk een zienswijze tegen de ontwerpnota Bodembeheer IJsselland en bijbehorende stukken in te dienen. Dit kan:

  • Bij voorkeur digitaal via dit formulier of:
  • Schriftelijk via de post en richt uw reactie aan: De gemeenteraad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van “zienswijze Nota Bodembeheer IJsselland 2023” of:
  • Mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te maken. Bel voor een afspraak naar 14 0529.

Downloads