Tijdelijk noodfonds energiekosten voor verenigingen

20 maart 2023, 14:00

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen heeft ingestemd met een tijdelijk noodfonds energiekosten voor verenigingen en culturele instellingen. Hiermee kan financiële steun worden aangevraagd voor (financiële) schade in de periode november 2022 tot en met maart 2023. Tot 30 april 2023 kan er steun worden aangevraagd.

In november 2022 diende de gemeenteraad een motie in om te onderzoeken welke verenigingen en culturele instellingen financieel in de problemen zouden komen door de hoge energielasten. Op basis van die motie is een inventarisatie gedaan. Dertig verenigingen en culturele instellingen hebben een vragenlijst ingevuld. Acht daarvan hebben aangegeven in de problemen te zijn gekomen in 2022. Voor 2023 verwachten vijftien verenigingen en culturele instellingen in de problemen te komen door de gestegen energiekosten. Met het tijdelijke noodfonds wil de gemeente de maatschappelijke voorzieningen op het gebied van sport en cultuur in stand houden.

Aanvragen financiële steun

Voor het aanvragen van financiële steun heeft de gemeente diverse uitgangspunten opgesteld. Zo geldt onder meer dat de contributie of toegangsprijzen zo min mogelijk stijgen als er gebruik wordt gemaakt van het noodfonds. Ook moet de vereniging of culturele instelling maatregelen genomen hebben om de financiële hinder te beperken. De aanvraag voor het tijdelijke noodfonds kan gedaan worden via deze pagina. Alle uitgangspunten staan hier ook beschreven.

Gratis energiescan

Een noodfonds is een tijdelijke oplossing om ervoor te zorgen dat financiële problemen geen verregaande gevolgen hebben voor het voortbestaan van de verenigingen en culturele instellingen. Voor de langere termijn is verduurzaming de belangrijkste oplossing om lasten terug te dringen. Buitensportverenigingen kunnen al gebruik maken van een gemeentelijke bijdrage bij een investering in ledverlichting. Sport- en cultuurverenigingen kunnen ook gebruik maken van een gratis energiescan. Daarmee wil de gemeente de sport- en cultuursector helpen verduurzamen. Meer informatie over de gratis energiescan staat op deze pagina.