Verklaring burgemeester Vroomen over oorlog in Oekraïne

1 maart 2022, 11:56

De barbaarse aanval op Oekraïne is een daad van ongekende agressie en heeft ons allen diep geschokt. Vol ontzetting en afschuw volgen we de gebeurtenissen in het land waar tot voorkort de inwoners nog in vrijheid leefden, maar nu door onnodig oorlogsgeweld worden getroffen en soms huis en haard moeten verlaten.

De vrede in Europa die tot begin vorige week zo vanzelfsprekend leek te zijn, blijkt kwetsbaar. Zo geldt dat ook voor vrijheid en democratie. Juist nu is het belangrijk om schouder aan schouder voor deze Europese waarden te gaan staan.

We leven mee met de mensen in Oekraïne, hun familie en vrienden in Nederland die zich grote zorgen maken. En met ieder ander die door deze oorlog getroffen wordt.

Tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van vanochtend hebben we stil gestaan bij vele slachtoffers die gevallen zijn in Oekraïne. Maar we hebben ook besproken hoe we kunnen helpen. Want Ommen wil helpen! We bereiden ons voor om op de korte termijn crisisopvang te bieden. Om maatregelen te treffen die in deze crisis nodig zijn, vragen we de gemeenteraad vooralsnog een half miljoen ter beschikking te stellen.

Ommen heeft een groot hart. Dat zien we ook in de vele maatschappelijke initiatieven die zich ontplooien de laatste dagen. We nemen als gemeenschap onze verantwoordelijkheid en tonen onze menselijke kant.

Heeft u vragen of wilt u contact met de gemeente over de situatie in Oekraïne? Neem dan contact met ons op via ommen4.0@ommen.nl.