Bestuursakkoord

De fractievoorzitters van LPO, CDA en ChristenUnie hebben op 7 juni 2022 het coalitieakkoord 2022-2026: ‘Bouwen aan de toekomst’ ondertekend. In het akkoord staan de plannen voor een toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van de gemeente Ommen.

De coalitie heeft bewust gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen, met het karakter van een lange termijn agenda voor de komende jaren. Daarnaast komen er de komende vier jaar ook nieuwe vraagstukken op de agenda waarover in het akkoord nog geen afspraken zijn gemaakt.