VERKEERSOPLOSSING VOOR VEILIG, LEEFBAAR EN BEREIKBAAR CENTRUM OMMEN

Het college van B&W van de gemeente Ommen heeft een verkeersoplossing uitgewerkt voor een veilig, bereikbaar, leefbaar en gezellig centrum van Ommen. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021 een principebesluit genomen en daarmee heeft de raad ook ingestemd om in gesprek te gaan met de Ommenaren. In de maanden maart en april gaat de gemeente in gesprek met Ommenaren en belanghebbenden over de verkeersoplossing voor het centrum.

De verkeersoplossing bestaat uit een maatregelenpakket waarin onder andere wordt gekozen voor gedeeltelijke of volledige afsluiting van de Vechtkade voor het doorgaande autoverkeer. Bij een volledige afsluiting wordt de Vechtkade, tussen de Hessel Mulertbrug en het parkeerterrein Markt autovrij gemaakt. Bij een gedeeltelijke afsluiting wordt de Vechtkade autoluw ingericht met behulp vaneen knip, door het plaatsen van een afsluiting ter hoogte van de Markt. Hierdoor wordt het doorgaande verkeer geweerd, maar is het vanuit beide entrees van de Vechtkade nog mogelijk om de parkeerterreinen te bereiken.

Daarnaast bestaat het pakket uit maatregelen om de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat veilig en leefbaar te houden. Ook zijn de opwaardering van de Rondweg N347 en een vrijliggend fietspad naast de Chevalleraustraat onderdeel van het plan. Ook wil het college de bouw van een nieuwe fietsbrug, vanuit het zuiden, over de Vecht naar het centrum nader onderzoeken. Net als de realisatie van een fietstunnel in de buurt van de rotonde bij de Aldi.

Consultatietraject afgerond

In maart en april heeft de gemeente Ommen inwoners en ondernemers om een reactie gevraagd over de nieuwe verkeersstructuur in het centrum. De resultaten van dit consultatietraject zijn verwerkt in een consultatienota. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd via een raadsbrief. Wethouder Bongers: "Het aanpakken van de verkeersstructuur leeft in Ommen. We hebben gemerkt dat veel inwoners en ondernemers betrokken zijn en de moeite hebben genomen om hun visie op de plannen naar voren te brengen. Hierdoor hebben we waardevolle informatie opgehaald, die we meenemen in onze afwegingen."

Vervolg

De informatie uit het consultatietraject zorgt voor een impressie van meningen over het principebesluit. Daarnaast zijn er suggesties verzameld voor verbetering en verdere uitwerking. Op basis van deze informatie en inzichten wordt het maatregelenpakket als onderdeel van het principebesluit verder geoptimaliseerd. Dit voorstel wordt voor de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.


Wethouder Leo Bongers over het Verkeersplan 2020

Wethouder Leo Bongers over het Verkeersplan 2020

Consultatie Ommenaren

Er wordt al een tijd nagedacht en gesproken over de verkeersstructuur in het centrum van Ommen. Veel inzichten en standpunten zijn dan ook al bekend. En die heeft het college ook meegewogen in het bepalen van de voorkeursvariant. Toch wil het gemeentebestuur graag met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties in gesprek. De centrale vraag daarbij is: hoe kunnen we samen deze voorkeursvariant verder optimaliseren. 

De gemeente gaat (online) in gesprek met de samenleving en iedereen kan vanaf 1 februari ook meepraten op dit online platform. Nadere informatie hierover volgt na besluitvorming door de gemeenteraad op 28 januari. 


Meer informatie ontvangen of iets delen?

Wilt u meer informatie ontvangen of wilt u iets delen met de gemeente? Dan kunt u contact met ons opnemen via centrumstructuur@ommen.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.