DENK EN PRAAT MEE OVER VERKEERSOPLOSSING VOOR VEILIG, LEEFBAAR EN BEREIKBAAR CENTRUM OMMEN

Het college van B&W van de gemeente Ommen heeft een verkeersoplossing uitgewerkt voor een veilig, bereikbaar, leefbaar en gezellig centrum van Ommen. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021 een principebesluit genomen en daarmee heeft de raad ook ingestemd om in gesprek te gaan met de Ommenaren. In de maanden maart en april gaat de gemeente in gesprek met Ommenaren en belanghebbenden over de verkeersoplossing voor het centrum.

De verkeersoplossing bestaat uit een maatregelenpakket waarin onder andere wordt gekozen voor gedeeltelijke of volledige afsluiting van de Vechtkade voor het doorgaande autoverkeer. Bij een volledige afsluiting wordt de Vechtkade, tussen de Hessel Mulertbrug en het parkeerterrein Markt autovrij gemaakt. Bij een gedeeltelijke afsluiting wordt de Vechtkade autoluw ingericht met behulp vaneen knip, door het plaatsen van een afsluiting ter hoogte van de Markt. Hierdoor wordt het doorgaande verkeer geweerd, maar is het vanuit beide entrees van de Vechtkade nog mogelijk om de parkeerterreinen te bereiken. 

Daarnaast bestaat het pakket uit maatregelen om de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat veilig en leefbaar te houden. Ook zijn de opwaardering van de Rondweg N347 en een vrijliggend fietspad naast de Chevalleraustraat onderdeel van het plan. Ook wil het college de bouw van een nieuwe fietsbrug, vanuit het zuiden, over de Vecht naar het centrum nader onderzoeken. Net als de realisatie van een fietstunnel in de buurt van de rotonde bij de Aldi.  

Online peiling: van 18 maart tot 6 april 

De gemeente Ommen vindt het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de plannen voor de verkeersoplossing voor veilig, leefbaar en bereikbaar centrum. Daarom organiseert de gemeente een online peiling. De peiling is van 18 maart tot en met 6 april beschikbaar. Alle inwoners uit Ommen kunnen meedenken op https://ommen.swipocratie.nl. Op een eenvoudige wijze kunnen inwoners en belanghebbenden aangeven wat ze belangrijk vinden voor het centrum en hoe ze denken over het maatregelenpakket.

15, 18, 19, en 26 maart hoorzittingen

Ommenaren en belanghebbenden worden ook uitgenodigd om hun mening naar voren te brengen tijdens de hoorzittingen op 15, 18, 19 en 26 maart. Tijdens de hoorzittingen krijgen inwoners en belanghebbenden de mogelijkheid om een uitgebreide toelichting geven. De hoorzittingen vinden online plaats, vanwege de geldende corona-maatregelen. Elke deelnemer krijgt 20 minuten de tijd om zijn of haar mening te delen over de verkeersoplossing en het maatregelenpakket. De hoorzittingen vinden plaats op: 

  • 15 maart, tussen 13.00 en 17.00 uur;
  • 18 maart, tussen 13.00 en 17.00 uur;
  • 19 maart, tussen 13.00 en 17.00 uur;
  • 26 maart, tussen 13.00 uur en 17.00 uur. 

Ommenaren en belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor een hoorzitting door een e-mail te sturen naar centrumstructuur@ommen.nl.

Gesprekken met belangengroepen 

De gemeente Ommen vindt het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de plannen voor de nieuwe verkeersstructuur. Daarom vinden er verschillende gesprekken met belangengroepen plaats. Denk hierbij aan gesprekken met bewoners en ondernemers. 

“Het gaat om hun centrum” 

Wethouder Bongers: “We willen de Ommenaren graag actief betrekken bij de verkeeroplossing voor het centrum. Het gaat om hun centrum. Dankzij de online peiling, de gesprekken met belangengroepen en de hoorzittingen hebben we een mooie manier gevonden om ze mee te laten denken over het maatregelenpakket. En dat is fijn, want we merken dat veel inwoners betrokken zijn en dat het onderwerp leeft. Zo willen we bijvoorbeeld graag van inwoners weten hoe zij denken over de inrichting van de Vechtkade, autoluw of autovrij. En waar hun prioriteiten liggen als het gaat om bereikbaarheid en leefbaarheid. De peiling geeft een aanvulling op de informatie die we in overleggen met belanghebbenden ophalen.”

De onderliggende documenten en het onderzoeksrapport bij deze voorkeursvariant leest u hieronder.


Wethouder Leo Bongers over het Verkeersplan 2020

Wethouder Leo Bongers over het Verkeersplan 2020

Consultatie Ommenaren

Er wordt al een tijd nagedacht en gesproken over de verkeersstructuur in het centrum van Ommen. Veel inzichten en standpunten zijn dan ook al bekend. En die heeft het college ook meegewogen in het bepalen van de voorkeursvariant. Toch wil het gemeentebestuur graag met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties in gesprek. De centrale vraag daarbij is: hoe kunnen we samen deze voorkeursvariant verder optimaliseren. 

De gemeente gaat (online) in gesprek met de samenleving en iedereen kan vanaf 1 februari ook meepraten op dit online platform. Nadere informatie hierover volgt na besluitvorming door de gemeenteraad op 28 januari. 


Meer informatie ontvangen of iets delen?

Wilt u meer informatie ontvangen of wilt u iets delen met de gemeente? Dan kunt u contact met ons opnemen via centrumstructuur@ommen.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.