Inzameling bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten hun afval scheiden en gescheiden afvoeren. U kunt dit zelf doen. Ook kunt u het laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst of een erkende inzamelaar.

Voorwaarden

Als u een omgevingsvergunning milieu voor uw bedrijf heeft, dan staat daar meestal in welke afvalstoffen u moet scheiden. Heeft u geen vergunning? Dan gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

Contact

Als u gebruik wilt maken van de gemeentelijke reinigingsdienst, neemt u contact op met de gemeente.