Terras en uitstalling

Terrassen, uitstallingen, reclameobjecten en ramkraakbeveiliging bepalen voor een groot deel de uitstraling en aantrekkingskracht van een winkelgebied en zijn vaak een beeldbepalend element in het straatbeeld. Om die reden heeft de gemeente Ommen hiervoor regels opgesteld.

De regels hebben onder andere betrekking op de plek en afstand van uitstallingen en reclameobjecten uit de gevel en de maximale afmetingen. Ook moet er een vrije strook beschikbaar blijven voor voetgangers en hulpverleners.

Zolang uitstallingen, reclameobjecten en ramkraakbeveiliging binnen de beleidsregels passen, is hiervoor geen vergunning nodig. De regels kunt u hieronder downloaden.

Ramkraakbeveiliging

In het centrum van Ommen mag zonder vergunning een ramkraakbeveiliging van een bepaald type geplaatst worden. Plaatsing gebeurt door de gemeente op kosten van de ondernemer.

Terrassen

Voor terrassen is in bijna alle gevallen een vergunning verplicht. Terrassen mogen alleen op aangewezen plekken geplaatst worden. Er worden afspraken gemaakt over de grootte van het terras. Deze afspraken worden ook in de vergunning vastgelegd. Geen vergunning is vereist wanneer wordt voldaan aan de criteria die in het beleid staan.

Evaluatie

In het najaar 2017 is in het centrum van Ommen een enquête afgenomen om het Terrassen-, uitstallingen-, reclame en ramkraakbeleid te evalueren. De uitkomsten van deze evaluatie zijn te bekijken onder het kopje downloads.