Brandveilig gebruik gebouwen

Een gebouw waar veel mensen in samen komen, moet voldoen aan de eisen van brandveiligheid. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Om aan te tonen dat het gebouw brandveilig is, dient u een gebruiksmelding te doen bij de gemeente, of een omgevingsvergunning aan te vragen.

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig wanneer:

  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft. Voorbeelden hiervan zijn een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis.
  • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar. Voorbeelden hiervan zijn een basisschool of kinderdagverblijf.
  • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen. Een voorbeeld hiervan is dagopvang.

Deze vergunning kunt u aan vragen via het Omgevingsloket Online. De procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik kan tot maximaal 26 weken duren.

Meerdere gebouwen
Als voor hetzelfde gebouw zowel een omgevingsvergunning brandveilig gebruik als een gebruiksmelding nodig is, volstaat het aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Als een omgevingsvergunning aanvraagt voor meerdere gebouwen, volstaat de aanvraag van één gebruiksvergunning. Bij die aanvraag moet dan wel de informatie van alle gebouwen gevoegd worden.

Gebruiksmelding doen

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Een gebruiksmelding is onder meer nodig als

  • in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig kunnen zijn.
  • u kamers verhuurt.

Per gebouw doet u één melding voor brandveilig gebruik. Als het gebruik van het gebouw verandert, doet u opnieuw een melding. Een melding doet u vier weken voordat u gebruik maakt van het gebouw. U doet de melding via het Omgevingsloket Online.

Kamergewijs verhuren
Een melding in verband met het ‘kamergewijs verhuren’ is nodig bij gebruik van een woning door vijf of meer afzonderlijke bewoners. Dit kan een woongroep, gezinsvervangend tehuis, een studentenhuis of de woning van een hospita met maximaal vier inwonende studenten zijn.

Pas als een woning kamergewijs in vijf of meer delen wordt verhuurd, moet een gebruiksmelding worden gedaan.

Lees meer informatie over een omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik op de website van de Rijksoverheid.

  • Als u zich niet kunt houden aan de gestelde brandveiligheidseisen.
  • Als in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zijn.
  • Als u kamers verhuurt aan meer dan 4 personen.