Verkoop grondposities

De gemeente Ommen heeft de gronden in eigendom en is daarmee verantwoordelijk voor de grondexploitatie. De gemeente Ommen overweegt om onderstaande gronden onder voorwaarden via inschrijving te verkopen aan een te selecteren marktpartij ten behoeve van de ontwikkeling hiervan.

Geïnteresseerden kunnen door middel van een digitaal formulier hun belangstelling voor deelname bekend maken.