Omgevingsvergunning of melding voor slopen

Wilt u iets slopen? Meestal is het doen van een sloopmelding genoeg, soms heeft u een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Bijvoorbeeld als uw pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat of een monument is.

Doe de vergunningscheck via het Omgevingsloket. Doe daarna de sloopmelding of aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Gaat u asbest verwijderen, dan doet u altijd een sloopmelding.

U moet een sloopmelding doen als:

  • u meer dan 10 m3 afval heeft
  • er asbest bij het sloopafval zit

Een sloopmelding is gratis.

  • Gaat u asbest verwijderen, dan doet u altijd een sloopmelding.
  • Heeft u een asbestdak kleiner dan 35 m2? En wilt u zelf uw asbestdak verwijderen? Controleer dan aan welke voorwaarden u moet voldoen en lees de werkinstructie asbestsanering.
  • Heeft u een asbestdak dat groter is dan 35m2? Als u van plan bent om uw asbestdak te verwijderen en/of vervangen, dan bent u verplicht om dit te laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. Hoe? Dat leest u in het stappenplan voor grotere asbestdaken (link maken).

Heeft u een vraag over slopen, maak dan een afspraak met een medewerker van de balie Ruimte.