Gladheidbestrijding

Bij dreigende gladheid worden de verharde wegen en fietspaden in de ‘eerste strooiroute’ preventief gestrooid. Wegen in de ’tweede strooiroute’ worden pas gestrooid bij extreme weersomstandigheden zoals sneeuwval of ijzel en als de eerste strooiroute onder controle te houden is.

Bij zeer strenge vorst werkt het strooizout vanwege de kou mogelijk niet optimaal. Dit betekent dat ook de gestrooide wegen en fietspaden glad kunnen zijn. Wees bij zeer strenge vorst dus extra alert op gladde wegen of fietspaden. Vooral brugdekken, op- en afritten en viaducten kunnen verraderlijk glad zijn.

Eerste strooiroute

De wegen in de eerste strooiroute zijn:

  • busroutes
  • routes voor hulpdiensten
  • wegen die bestemd zijn voor doorgaand verkeer
  • wegen naar openbare voorzieningen
  • hoofdontsluitingswegen van woonwijken
  • wegen langs open water
  • belangrijke fietsroutes

Tweede route

De overige wegen worden gestrooid als er sprake is van aanhoudende gladheid en als de gladheid en sneeuwval op de eerste route onder controle is te houden.

De provinciale en rijkswegen worden gestrooid door Rijkswaterstaat.