De Omgevingswet in gemeente Ommen

Vanaf 1 januari 2024 werken gemeente, provincies, waterschappen, en andere overheidsorganisaties met de nieuwe Omgevingswet. Ook in Ommen krijgen we hiermee te maken. De Omgevingswet bundelt alle regels voor wat u buiten ziet, ruikt en hoort. Denk aan regels voor nieuwe gebouwen of huizen, maar ook regels over geluid en geur bij nieuwe plannen. Als inwoner of ondernemer in de gemeente Ommen kunt u te maken krijgen met deze nieuwe wet. Bijvoorbeeld als u uw huis wilt verbouwen of uw bedrijf wilt uitbreiden.

De 4 belangrijkste veranderingen vanaf 1 januari 2024

Alle regels overzichtelijk in een wet

Op dit moment zijn alle regels voor de leefomgeving verspreid over veel verschillende wetten en regelingen. Dit zorgt voor onduidelijkheid. De Omgevingswet bundelt alle regels die gelden op een bepaalde plek. Hierdoor is het overzichtelijker.

Nieuw online omgevingsloket

Als u nu een vergunning wilt aanvragen, gaat u naar het omgevingsloket.nl. Vanaf 1 januari gaat u naar omgevingswet.overheid.nl om te controleren of u een vergunning nodig heeft, om regels op een kaart te bekijken, om een melding te maken of een vergunning aan te vragen. Dit is een nieuwe website die er anders uit ziet. Ga voor meer informatie hierover naar de website Informatiepunt Leefomgeving.

Van veel verschillende bestemmingsplannen naar een omgevingsplan

Op dit moment zijn alle regels die gelden voor de fysieke leefomgeving vastgelegd in verschillende plannen. Denk hierbij aan bestemmingsplannen, maar ook de Algemene Plaatselijke Verordening of andere verordeningen. Vanaf 1 januari 2024 worden alle bestaande regels voor de fysieke leefomgeving verplaatst naar een tijdelijk omgevingsplan. Tot en met 2031 hebben gemeenten de tijd om alle regels te controleren en over te zetten naar het nieuwe omgevingsplan. Kloppen de regels nog met wetgeving van nu? En zijn de regels nog passend bij de huidige situatie? Gemeente Ommen gaat tussen 2024 en 2029 voor elk deel van de gemeente het nieuwe omgevingsplan maken.

Maatwerk en participatie

In de huidige bestemmingsplannen zijn veel regels tot in detail vastgelegd. In het nieuwe omgevingsplan kan de gemeente globaler omschrijven wat wel en niet mag op bepaalde plekken in de gemeente.Ook kan de gemeente bepalen dat het niet altijd nodig is om een vergunning te vragen. Soms is alleen een melding voldoende. Hierdoor hebben inwoners of ondernemers meer ruimte om hun plannen uit te werken en heeft de gemeente meer ruimte om maatwerk te geven. Daarbij geldt wel dat het steeds belangrijker wordt dat inwoners of ondernemers met een plan eerst belanghebbenden betrekken.

Grote verandering

De Omgevingswet is een grote verandering voor de gemeente en andere partijen. Bovendien gaan we (inwoners, ondernemers en overheid) anders met elkaar samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn en vanaf 1 januari zal niet alles meteen goed gaan. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat met de Omgevingswet de besluitvorming beter wordt en sneller gaat.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en wat dit voor u betekent? De komende maanden breiden we de informatie op deze pagina verder uit met meer uitleg en voorbeelden. Heeft u een specifieke vraag? Neem dan contact op.