Participatiefonds

Kunt u uw sportclub, een voorstelling van het theater of andere activiteiten niet zelf betalen? Dan heeft u misschien recht op een bijdrage uit het Participatiefonds. De bijdrage voor inwoners uit Ommen vanaf 18 jaar is €100,-.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente Ommen
 • Uw vermogen en inkomen zijn niet hoger dan wat is toegestaan

Voorbeelden activiteiten

 • Kosten voor een internetprovider of mobiel telefoonabonnement;
 • Lidmaatschap van een sport- of ontspanningsvereniging;
 • Abonnement op een krant of tijdschrift;
 • Voorstelling van theater, musical, enz.
 • Muziekles bij de muziekschool.

Aanvragen bijdrage Participatiefonds

Dit kan met onderstaand formulier. Stuur altijd bewijsstukken mee van de kosten die u maakt. Stuur het formulier ingevuld per post naar:

Gemeente Ommen
Afdeling Maatschappelijk Domein
t.a.v. Administratie MD
Antwoordnummer 3
7700 VL Ommen

U mag het formulier ook mailen naar administratieMD@ommen.nl. We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

Inkomen en vermogen voor deelname

Of u een bijdrage ontvangt uit het Participatiefonds hangt af van uw vermogen en netto maandinkomen zonder vakantiegeld en toeslagen van de belastingdienst. Hieronder staat wat uw maximaal vermogen en maandinkomen mag zijn. De bedragen zijn 110% van de bijstandsnorm.

Vermogen

 • Maximaal €7.575,- voor een alleenstaande.
 • Maximaal €15.150,- voor een echtpaar of alleenstaande ouder.

Netto maandinkomen

Jongeren 18, 19 en 20 jaar:

 • Maximaal €331,20 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder.
 • Maximaal €662,41 voor gehuwden beide jonger dan 21 jaar zonder kinderen.
 • Maximaal €1.289,49 voor gehuwden waarvan één echtgenoot ouder dan 21 jaar zonder kinderen.
 • Maximaal €1.045,72 voor gehuwden beide jonger dan 21 jaar met kinderen.
 • Maximaal €1.672,81 voor gehuwden waarvan één echtgenoot ouder dan 21 jaar met kinderen.

Volwassenen 21 jaar en ouder tot AOW-leeftijd:

 • Maximaal €1.341,60 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder.
 • Maximaal €1.916,57 voor samenwonenden of gehuwden.

Ouderen vanaf AOW-leeftijd en ouder:

 • Maximaal €1.489,92 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder.
 • Maximaal €2.019,27 voor samenwonenden of gehuwden.

Volwassenen 21 jaar en ouder die in een inrichting verblijven:

 • Maximaal €468,69 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder.
 • Maximaal €760,04 voor samenwonenden of gehuwden.

De bovenstaande bedragen gelden vanaf 1 januari 2024. Ze worden twee keer per jaar opnieuw bepaald.