Inclusie

We vinden het belangrijk dat iedereen in gemeente Ommen mee kan doen: jong en oud, met welke culturele of sociale achtergrond dan ook. Het maakt niet uit wat iemands seksuele geaardheid, opleidingsniveau of beperking is. Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar voor een grote groep mensen gaat dat niet vanzelf. Er zijn fysieke drempels. Zoals een treinstation waar je niet in kunt met je rolstoel. Minstens zo confronterend zijn sociale drempels. Bijvoorbeeld dat mensen een begeleider aanspreken in plaats van de persoon met een beperking zelf. Waar het bij inclusie om gaat is dat ieders talent, kwaliteit en vermogens het best tot zijn recht komt. Dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, volwaardig kunnen deelnemen.

Om dit te realiseren is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: VN-verdrag) opgesteld en eind 2016 door veel landen waaronder Nederland bekrachtigd. De ambitie van het VN-Verdrag is bovengenoemde inclusieve samenleving. Het verdrag bepaalt dat iedereen toegang moet hebben tot de openbare ruimte, het vervoer, informatie, werkplek en openbare faciliteiten en diensten. Het verdrag stimuleert de bewustwording en zet aan tot concrete actie.

Hiermee zijn we op de goede weg. Maar ook als Ommense samenleving hebben we met elkaar nog wat te doen om iedereen echt mee te laten doen. Samen met u willen we werken aan een inclusief Ommen, zodat iedereen mee kan doen.