Meldpunt inclusieve samenleving

Wat moet er in Ommen veranderen om een inclusieve gemeente te worden? Bent u bijvoorbeeld op straat of in openbare gebouwen moeilijkheden of belemmeringen tegenkomen? Meld dit dan via het onderstaande formulier.

De gemeente Ommen wil moeilijkheden en belemmeringen in kaart brengen en bekijken of het mogelijk is om betreffende belemmeringen op te lossen. Zo werken we samen aan de Inclusieve Samenleving.