OOG

Het Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid (OOG) zet zich in de gemeente Ommen in voor gelijke kansen voor alle inwoners om aan de samenleving deel te nemen.

Het OOG geeft als overleg- en adviesorgaan gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en ondernemingen.

Daarbij wil het OOG er vooral voor zorgen dat mensen met een lichamelijke -, verstandelijke – of psychische beperking en chronisch zieken ongehinderd kunnen deelnemen aan het sociaal en maatschappelijk leven.

Dat doet het overlegorgaan onder meer door:

  • Gemeentelijke plannen toetsen op toegankelijkheid en bereikbaarheid.
  • Winkels en gebouwen toetsen op toegankelijkheid en bereikbaarheid.
  • Toetsen op voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten.

Het OOG is een zelfstandige en onafhankelijke belangenvereniging. Meer informatie kunt u krijgen via het e-mailadres info@oogommen.nl.