Vrijwilligersverzekering

Als gemeente vinden we vrijwilligers en mantelzorgers erg belangrijk. We hechten veel waarde aan iedereen die zich belangeloos inzet voor anderen. Wij vinden het vervelend wanneer er onverwacht en onbedoeld schade ontstaat bij de uitvoering van deze vrijwilligerswerkzaamheden.

Daarom hebben we als gemeente de VNG-vrijwilligersverzekering afgesloten via Centraal Beheer. Op deze pagina leest u in het kort wat deze verzekering inhoudt. Voor meer infomratie kunt u kijken op de website van Centraal Beheer.

Let op: Deze verzekering is een aanvulling op uw eigen verzekering. Uw eigen verzekering gaat altijd voor, dit noemen we een secundaire dekking. Deze secundaire dekking geldt voor alle rubrieken, behalve voor de ongevallenrubriek.

Wat valt onder de verzekering

Als vrijwilliger bent u verzeker voor:

  • aansprakelijkheid vrijwilliger
  • aansprakelijkheid van de organisatie
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • ongevallen vrijwilliger
  • rechtsbijstand vrijwilliger
  • persoonlijke eigendommen vrijwilliger
  • verkeersaansprakelijkheid rechtspersonen (met uitzondering van mantelzorgers)

Bent u vrijwilliger en hebt u schade?

U kunt de schade melden bij de gemeente. Download het formulier op de website van Centraal Beheer onder het kopje ‘schade melden’. En stuur het ingevulde formulier naar gemeente@ommen.nl.

Let op: controleer eerst of u de schade kunt melden op een eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.

Wij melden uw schade bij Centraal Beheer en de schadebehandelaar neemt dan contact met u of de organisatie op. Wanneer de schade is afgehandeld, meldt Centraal Beheer dit zowel aan u als aan ons.

Zeg uw eigen aansprakelijkheidsverzekering niet op

Een vrijwilligersorganisatie kan haar eigen aansprakelijkheidsverzekering beter niet opzeggen. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken, die niet met vrijwilligerswerk te maken hebben, zoals:

  • aansprakelijkheid gebouweigenaar
  • werkgeversaansprakelijkheid

Uw verzekeringsadviseur kan u hier meer over vertellen.

Meer informatie

Hebt u vragen? Bel of mail dan met een medewerker van team verzekeringen. Dat kan via het telefoonnummer 14 0529 of door een mail te sturen naar gemeente@ommen.nl.