Individuele studietoeslag

Studenten die door hun beperking naast hun studie niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben, kunnen een beroep doen op de gemeenten voor een individuele studietoeslag.

De hoogte van de individuele studietoeslag per studiejaar bedraagt:

  • € 397 voor thuiswonenden
  • € 1.073 voor uitwonenden.

Bovenstaande bedragen worden naar rato aangepast, wanneer bij aanvraag blijkt dat er over een gedeelte van het studiejaar aanspraak bestaat op de individuele studietoeslag. Een studiejaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus van het daarop volgende kalenderjaar.

Aanvragen

U kunt individuele studietoeslag aanvragen met het aanvraagformulier. Als u geen uitkering ontvangt van de gemeente Ommen, dient u ook de bijlage in te vullen.

Om in aanmerking te komen voor een individuele studietoeslag moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 18 jaar oud;
  • u heeft geen vermogen boven de vermogensgrens (artikel 34 van de PW) (alleenstaande € 6.225 en alleenstaande ouders en gehuwden € 12.450) (overwaarde eigen huis vrij tot € 52.500);
  • u volgt een studie waarbij u studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos) ontvangt;
  • u bent door een arbeidsbeperking niet in staat om het minimumloon te verdienen. Dat komt omdat u door uw beperking minder productief bent, of maar een beperkt aantal uren per dag of week kunt werken;

U kreeg voor het huidige studiejaar niet eerder een individuele studietoeslag.