Loonkostenvoordeel

Werkgevers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming als zij een medewerker in dienst nemen van 56 jaar of ouder met een uitkering. Om gebruik te maken van dit loonkostenvoordeel (LKV) vraagt de werkgever of de werknemer een doelgroepverklaring LKV aan.

Een doelgroepverklaring is een verklaring waaruit blijkt dat een werknemer een uitkering (bijstand, IOAW of IOAZ) had voordat hij/zij in dienst kwam bij een werkgever.

Een werkgever kan van deze verklaring gebruikmaken om in aanmerking te komen voor loonkostenvoordelen. Deze tegemoetkoming kan oplopen tot € 6.000 per jaar.

Aanvragen

Een werknemer van 56 jaar en ouder die een bijstandsuitkering van de gemeente krijgt, kan de doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente met onderstaand formulier. De werkgever hoeft dan geen aanvraag te doen.

Werknemers die 56 jaar of ouder zijn en een uitkering van UWV ontvangen, moeten de doelgroepverklaring aanvragen bij UWV.

Een werkgever kan een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of gemeente. Als de werknemer een bijstandsuitkering had, moet de doelgroepverklaring bij de gemeente aangevraagd worden. De werknemer moet de werkgever machtigen om deze aanvraag te doen.

Uw aanvraag bij de gemeente
Voor een aanvraag bij de gemeente kunt u gebruik maken van het onderstaande formulier.

Het ondertekende formulier kunt u opsturen naar:

Gemeente Ommen
Postbus 100
7730 AC Ommen

U kunt het formulier ook per e-mail sturen naar administratiewerk@ommen.nl.

Reactietermijn
De behandeling van uw aanvraag duurt ongeveer zes weken. In deze periode wordt beoordeeld of u aan alle voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

U kunt als werknemer een doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente als u:

  • 56 jaar of ouder bent, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.
  • recht had op bijstand of een IOAW- of IOAZ-uitkering.
  • geen beschut werk doet via de gemeente.
  • het afgelopen half jaar niet bij deze werkgever heeft gewerkt.
  • binnen drie maanden na de start van uw baan de aanvraag doet.