Werk zoeken

Als u op zoek bent naar werk, kunt u zich als werkzoekende inschrijven bij UWV Werkbedrijf. Het UWV WERKbedrijf is te vinden op Werkplein de Lure aan de Hanzelaan 180 in Zwolle.

U kunt uzelf door middel van DigiD digitaal inschrijven bij UWV WERKbedrijf. Voor vragen of voor hulp is het UWV WERKbedrijf bereikbaar via het telefoonnummer 0900 92 94.

Werken met behoud van uitkering

Het ATC Dienstenbedrijf ondersteunt mensen die weinig of geen werkervaring hebben, die moeite hebben met het vinden en houden van een baan, mensen die een achterstand hebben opgelopen door ziekte of andere problemen. Als u moeilijk een baan kunt vinden, kunt u met behoud van uitkering een werkstage doen of werkervaring opdoen.

Digitaal Klantdossier

Het Digitaal Klantdossier is uw eigen elektronische dossier waarin uw gegevens staan die bij ons bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan naam- en adresgegevens, de eventuele uitkering die u krijgt en door u gevolgde opleidingen. Naast de gemeente hebben ook het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) toegang tot dit dossier.

Via de website mijn.overheid.nl, of de website werk.nl heeft u toegang tot al deze gegevens. Om te voorkomen dat anderen uw gegevens kunnen inzien, is de toegang tot deze diensten beveiligd. U kunt inloggen met behulp van uw DigID.

Ondersteuning gemeente zonder uitkering

Heeft u geen recht op een uitkering, maar wilt u wel ondersteuning bij het zoeken naar een baan, dan kunt u ook bij de gemeente terecht. Vul hiervoor onderstaand formulier in en voeg de gevraagde gegevens toe. Een consulent werk neemt daarna contact met u op.