De heer R.H.M. (Ronald) Paping, voorzitter

De heer Paping werkte bij onder andere de provincie Overijssel, de universiteit, de vakbeweging en de Woonbond. Hij sloot zijn loopbaan in 2022 af als wethouder in de gemeente Arnhem, met onder meer de portefeuilles armoedebeleid, wonen en financiën.

Nevenfuncties

  • Lid bestuur Stichting Wocozon (betaald)
  • Fondsenwerver Voedselbank Arnhem e.o. (onbetaald)