Programma water en riolering 2023-2027

Welkom op de startpagina van het Programma Water en Riolering. Op deze pagina’s vertellen we hoe we ons water- en rioleringssysteem geschikt gaan maken voor de klimaatveranderingen die op ons afkomen. Ook leggen we uit hoe we het systeem beheren en onderhouden

Water- en rioleringssysteem

We hebben als gemeente ca 150 km riolering in beheer. Daarnaast hebben we 48 rioolgemalen, 53 tunnelgemalen en ca 360 drukrioleringsunits. Deze laatste staan voornamelijk in het buitengebied. Tot slot zijn we verantwoordelijk voor het beheer van 55 ha oppervlaktewater (sloten en vijvers). Al deze onderdelen vormen samen het water- en rioleringssysteem.

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws over de werkzaamheden en activiteiten die wij uitvoeren aan ons water- en rioleringssysteem.

Thema’s

In het programma staan een aantal thema’s centraal. Deze hebben niet alleen betrekking op het functioneren van het systeem, maar ook op het klimaatrobuust en toekomstbestendig maken van het systeem.

Het Roer Ommen

‘Het Roer Ommen’ is ons duurzaamheidsportaal. Op dit portaal werken we de concrete acties uit waarmee we ons water- en rioleringssysteem duurzaam en klimaatrobuust gaan maken. Ook geven we aan hoe we onze inwoners hierin betrekken’

Hoe werkt het?

Het systeem is aangelegd om hemelwater en afvalwater af te voeren. Bekijk hier hoe dit werkt.

Wat kost het?

Inwoners en bedrijven betalen rioolheffing. Dit is nodig om ons water- en en rioleringssysteem te betalen. Hier vindt u meer informatie over de kosten en de heffing.

Partnerschappen

We werken samen met andere overheden en partners aan ons water- en rioleringssysteem. Vanwege klimaatverandering is dit nog belangrijker geworden.