Verkeersstructuur centrum Ommen

In de raadsvergadering van 4 april jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het integrale pakket van maatregelen voor de verkeersstructuur in het centrum van Ommen. De raad stuurde de plannen iets bij door een aangenomen amendement en motie. Het college deed begin maart een voorstel voor een veiliger en leefbaarder centrum van Ommen, met behoud van bereikbaarheid. Nu het raadsbesluit is genomen, kan worden gestart met onder andere het definitieve ontwerp en de procedures voor vergunningen en ontheffingen.

De belangrijkste maatregel is dat er twee (beweegbare) afsluitingen worden geplaatst: op de Vechtkade tussen de twee ingangen van de parkeerplaats op de Markt en in de Prinses Julianastraat ter hoogte van het Beatrixplein. Over de manier van afsluiten – via zogenaamde pollers of camerasystemen – vindt nog een afweging plaats. De afsluiting geldt niet voor hulpdiensten.

Klik hier voor een grote weergave van het kaartje.

Zorgvuldig proces

Het maatregelenpakket is het resultaat van een zorgvuldig doorlopen proces. In 2019 heeft de vorige gemeenteraad afgesproken dat er een duidelijk maatregelenpakket nodig is om de verkeersstructuur te verbeteren. Op dat moment is uitgebreid verkeersonderzoek verricht. Op basis daarvan besloot de gemeenteraad in 2021 om doorgaand verkeer op de Vechtkade te weren via (beweegbare) afsluitingen. Uit het verkeersonderzoek bleek ook dat de Vechtkade en Prinses Julianastraat in nauwe verbinding staan met elkaar. Daarom is ook gekozen voor een (beweegbare) afsluiting op de Prinses Julianastraat. In de afgelopen jaren zijn deze afsluitingen en andere alternatieve maatregelen onderzocht. Daarbij hebben veel mensen meegedacht en hun reacties gedeeld tijdens klankbordgroepen, werktafels, inloopavonden en via het participatieplatform.

Inwoners en belanghebbenden worden de komende periode geïnformeerd en betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.