Fietstunnel Slagenweg

In Ommen vinden we de fiets een belangrijk vervoermiddel. Dit hebben we ook opgenomen in onze verkeersvisie. Dit betekent dat we de fietsinfrastructuur ook op orde willen hebben. Met de aanleg en verbetering van het fietspad zijn we een stap verder in de veilige fietsverbinding van de wijken Vlierlanden, Alteveer en de sportvoorzieningen naar het centrum. Een volgende fase is de aanleg van een fietstunnel onder de Slagenweg.

Waarom een fietstunnel?

Met de fietstunnel creëren we een verkeersveilige onderdoorgang bij de rotonde Slagenweg – Haarsweg voor fietsers en voetgangers. Dat is nodig omdat de Slagenweg steeds drukker wordt. Met voorgestelde wijzigingen in de verkeersstructuur van het centrum, zal dit verder toenemen. Om fiets- en voetgangers veilig te laten oversteken is een tunnel gezien de huidige drukte al gewenst. Dit kwam ook naar voren in het participatietraject voor Kindplein Oost. Daarin is de positie van de tunnel vastgelegd voor aan de westzijde.

Combinatie met onderhoud Haarsweg

In het fietsverbindingenplan 2020 is de fietsroute van noord naar zuid tussen het sportpark en de Hardenbergerweg als belangrijke fietsroute binnen Ommen aangemerkt. Ten aanzien van de Haarsweg ten noorden van de rotonde is gezegd dat hier een vrijliggend fietspad moet komen. We willen dit in 2025 combineren met het onderhoud dat nodig is aan de Haarsweg. Dit is onder voorbehoud dat de middelen hiervoor in 2025 beschikbaar worden gesteld. Wij nemen de fietsroute nu alvast mee in de planuitwerking.

Wat gaat er gebeuren?

De locatie voor de tunnel hebben we gepland nabij de rotonde van de Slagenweg – Haarsweg. Zie onderstaande afbeelding.

De tunnel is bedoeld om een veilige onderdoorgang te creëren voor langzaam verkeer (voetgangers als fietsers). Er is op dit moment nog geen ontwerp. Dit gaan we gezamenlijk met de te selecteren aannemer uitwerken. Graag informeren u wij u hierover, zodra we het voorlopig ontwerp gereed hebben.

Wat is de globale planning?

  • Uitvoeren diverse onderzoeken (bodemonderzoeken, boomeffect analyses, bemalingsadvies, flora & fauna etc.) | september 2023 tot maart 2024
  • Selectie bouwteam aannemer | december 2023 tot april 2024
  • Uitwerken ontwerp in samenwerking met bouwteamaannemer | april 2024 – oktober 2024
  • Uitvoering inclusief werkvoorbereiding fietstunnel | november 2024 – juli 2025

Na de selectie van de aannemer starten we ook het participatietraject. Direct omwonenden worden dan verder geïnformeerd over de plannen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Stuur dan een e-mail naar gemeente@ommen.nl of gebruik ons contactformulier. U ontvangt dan binnen vijf werkdagen een reactie.