Schoolomgeving Kindplein Oost

Nadat de gemeenteraad van Ommen in juli 2023 de locatiekeuze heeft gemaakt voor de realisatie van Kindplein Oost (Aldi-terrein), wordt nu hard gewerkt aan het eerste ontwerp van het gebouw. In dit gebouw krijgen de basisscholen OBS het Palet, CBS De Kardoen en kinderopvang De Kleine Kunst een plek krijgen. Binnenkort wordt ook begonnen met het ontwerp van de buitenruimte. Kinderen, docenten, ouders, buren en organisaties in Ommen worden nauw betrokken bij de plannen.

Een doorlopende leeromgeving

“Het gezamenlijk benutten van kansen voor kinderen in Ommen Oost”, dat is de titel van het visiedocument dat de beide scholen en de kinderopvang in december 2021 hebben ondertekend. Het nieuwe gebouw is geen doel op zich, maar een middel om een rijke leeromgeving voor de kinderen te realiseren.

Ontwerp gebouw

De architecten Herma Kessies en Atty Poelma van BDG zijn bezig met de volumestudie (wat komt waar in het gebouw?) en eerste schetsen van het ontwerp. De scholen en de kinderopvang zijn daarbij nauw betrokken via een delegatie in de projectgroep. Het schetsontwerp wordt in de komende periode ook besproken met de buren, het Overleg Orgaan Gehandicapten (toegankelijkheid) en organisaties die betrokken zijn bij de (sociale) veiligheid.

Selectie Landschapsarchitect voor de buitenruimte

Een vertegenwoordiging van de scholen, de kinderopvang en enkele mensen uit de directe buurt wordt binnenkort gevraagd om de presentaties van een aantal landschapsarchitecten bij te wonen, waarna de samenwerkingspartners een keuze maken. De landschapsarchitect is verantwoordelijk om in overleg met de gebruikers en de buurt een plan te maken voor het schoolplein/schoolomgeving, het parkeren en de verkeersstructuur.

Fietstunnel Slagenweg

Om kinderen straks veilig de Slagenweg te laten passeren voor school- en sportactiviteiten, wordt ter hoogte van de kruising Haarsweg/Slagenweg een fietstunnel gebouwd. De plannen hiervoor zijn nu in de maak. Klik hier voor meer informatie over dit project.

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws en de nieuwsbrieven over Kindplein Oost.

Documenten

Lees hier algemene documenten over Kindplein Oost.

Contact

Heeft u vragen over Kindplein Oost? Neem dan contact met ons op.