In juli 2023 heeft de gemeenteraad van Ommen de definitieve locatiekeuze gemaakt voor de realisatie van Kindplein Oost en hiervoor ook budget beschikbaar gesteld. De kernpartners die in het Kindplein Oost gaan samenwerken zijn OBS Het Palet, CBS De Kardoen en kinderopvang De Kleine Kunst. Hiervoor zal er aanvullende nieuwbouw van huisvesting moeten plaatsvinden, gekoppeld aan de bestaande huisvesting van OBS Het Palet. Insteek is om het Kindplein Oost in de winter van 2025/2026 op te leveren.

Via deze projectpagina willen we u informeren over de stand van zaken en het verloop van het proces en geven we u inzicht in relevante documentatie en nieuwsbrieven.

Het gezamenlijk benutten van kansen voor kinderen (in Ommen Oost)

Dit is de titel van het visiedocument dat beide schoolbestuurders in december 2021 hebben ondertekend. Immers is de nieuwbouw van een school geen doel op zich, maar een middel om de gezamenlijke ambitie voor een rijke leeromgeving van het kind vorm te geven.

Ontwerp en realisatiefase

De volgende fase van het project Kindplein Oost is aangebroken! In juli 2023 heeft de gemeenteraad de locatie voor het toekomstige Kindplein aangewezen met de (financiële) kaders. Hiermee is de ontwerp- en realisatiefase van het Kindplein een feit. Met dit als vertrekpunt hebben de kernpartners van KPO na de zomervakantie een enthousiast vervolg gegeven aan de invulling van de ontwerp- en realisatiefase. Dit is gestart met een architectenselectie voor de huisvesting van het toekomstige Kindplein. Vanuit vele visiepresentaties is een architect gekozen. Dit zijn Herma Kessies en Atty Poelma van BDG architecten. Met de architect werken we momenteel samen met de scholen, kinderopvang en gemeente aan de uitwerking van het eerste schetsontwerp. Daarna zal er aandacht zijn voor de uitwerking van de omgeving van het Kindplein met o.a. de buitenruimten en de speelpleinen, het verkeer en parkeren.

Planning

Zorgvuldigheid en tegelijkertijd snelheid voeren de boventoon in het proces. Immers willen betrokkenen een goede zorgvuldige uitwerking van het beoogde concept en locatie Kindplein Oost. Hiernaast is snelheid in het proces ook van eminent belang. Dit omdat de urgentie voor nieuwbouw van de CBS De Kardoen erg groot is, gezien de staat van haar huidige huisvesting. Gemeente en kernpartners streven naar de oplevering van Kindplein oost in de zomer van 2025. De bedoeling is om in het eerste kwartaal van 2023 besluitvorming te hebben over de locatiekeuze.

Inloopbijeenkomst

Om betrokkenen en overige geïnteresseerden te informeren en raadplegen over (tussentijdse) ontwerpresultaten, worden regelmatig tijdens het ontwerptraject informatiebijeenkomsten georganiseerd. Centraal staan hierin drie thema’s: het gebouw, de buitenruimte en het verkeer/parkeren. Daarnaast zijn er ook thema’s die het plangebied raken zoals de aanleg van de langzaam verkeerstunnel, de fietsontsluiting Haarsweg en de toekomstige inrichting Slagenweg. Het verstrekken van informatie hierover maakt onderdeel uit van de bijeenkomsten. En in deze bijeenkomsten willen we zoveel mogelijk belanghebbenden de mogelijkheid geven om inbreng te leveren en het overleg met elkaar te voeren. We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed geïnformeerd voelt en ook mee kan denken en een zienswijze kan meegeven. Daarom is gekozen voor brede inloopbijeenkomsten.

Tijdens de inloopbijeenkomst van 7 maart 2024 in Het Palet, gaan we graag met u in gesprek over de beoogde aanpak en rol van een ieder in het proces. Zie het als een startbijeenkomst om een ieder op gelijke vlieghoogte te brengen. De ontwerpresultaten komen in volgende bijeenkomsten aan de orde. Inloop is mogelijk tussen 17.00 en 20.00 uur.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over Kindplein Oost neem dan contact met ons op via onderstaande knop.

Documenten

Lees hier algemene documenten over Kindplein Oost.

Nieuwsbrieven

Bekijk de nieuwsbrieven over Kindplein Oost.