Actueel

Inloopbijeenkomst klankbordgroep Kindplein Oost

Op dinsdag 21 maart a.s. organiseert de klankbordgroep samen met onderwijs en kinderopvang een inloopbijeenkomst. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u informatie krijgen én uw reactie geven op een tweetal uitwerkingen voor het toekomstig Kindplein Oost. U bent van harte welkom op 21 maart tussen 18.00 en 20.00 uur op OBS…

Proces herbenoeming burgemeester Vroomen van start

Op 18 december is burgemeester Hans Vroomen zes jaar ‘in functie’ bij de gemeente Ommen. Zijn eerste ambtstermijn loopt dan af. Burgemeester Vroomen heeft aan de Commissaris van de Koning laten weten voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Dit betekent dat het herbenoemingsproces wordt opgestart. In de raadsvergadering van…

Gemeente Ommen stemt in met tijdelijke verlenging opvang minderjarige asielzoekers

De huidige opvang van minderjarige asielzoekers in hotel Paping in Ommen loopt af op 1 maart 2023. Stichting Nidos heeft de gemeente Ommen gevraagd om deze opvang te verlengen tot 1 mei 2023. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiermee ingestemd. Zoektocht naar alternatieve opvang Zoals eerder gecommuniceerd werkt…

GBLT stuurt aanslagbiljet gemeente- en waterschapsbelastingen 2023

Inwoners van Ommen ontvangen deze week van GBLT het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelastingen. Huishoudens in Nederland ontvangen hiervoor ieder jaar belastingaanslagen. Gemeenten en waterschappen gebruiken dit belastinggeld om hun taken uit te voeren. Meer weten? Neem contact op met GBLT. Gemeente Ommen heeft namens GBLT deze week deze…

Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen willen woningaanbod in de gemeente een impuls geven met 50 flexwoningen aan de sportlaan

Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen willen dit jaar starten met de bouw van 50 flexwoningen aan de Sportlaan in Ommen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een thuis. De woningen blijven maximaal 15 jaar op deze plek staan. Door de bouw van deze…

Onderhoud openbare verlichting Ommen

Een deel van de verouderde lampen en armaturen van de openbare verlichting in Ommen worden vervangen door LED-verlichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd in week 9 en 10 door Limitec BV in de volgende straten: Egelantierstraat; Elzenstraat; Falkenburgerf; Goudvinkstraat; Herikstraat; Jhr.Repelaerlaan; Koekoeksbloemstraat; Korenbloemstraat; Lijsterbesstraat; Meidoornstraat; Oude Vlierweg; Sleedoornstraat; van Goyenstraat; van…

Gemeente Ommen verlengt opvang Oekraïense vluchtelingen en werkt mee aan verzoek Nidos

De gemeente Ommen verlengt de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Imminkhoeve in Lemele tot 1 maart 2024. Daarnaast werkt de gemeente mee aan het verzoek van stichting Nidos om mogelijkheden ten aanzien van het organiseren van een alternatieve opvangplek voor de huidige groep minderjarige asielzoekers in Ommen te verkennen.…

Word stemmenteller voor extra inkomsten in de verenigingskas!

Op woensdag 15 maart 2023 worden de verkiezingen voor de provinciale staten en Waterschappen gehouden. De gemeente Ommen gaat dit jaar voor het eerst centraal tellen. Dit houdt in dat op de verkiezingsdag zelf de stemmen op partijniveau worden geteld en de dag erna op kandidaatsniveau. Voor het Centraal Tellen…

Samen Vooruitkijken – toekomstverkenning Sociaal Domein Ommen

De gemeente Ommen hecht aan goede zorg en ondersteuning voor de (kwetsbare) inwoners van de gemeente. Dit was een belangrijke aanleiding om een toekomstverkenning uit te laten voeren naar de uitvoering van gemeentelijke taken voor de langere termijn binnen het sociaal domein van de gemeente Ommen. De onderzoekers van TwynstraGudde…

Inventarisatie gevolgen stijgende energieprijzen sportverenigingen en culturele instellingen

De gevolgen van de stijgende energieprijzen op de financiën van sportverenigingen en culturele instellingen kunnen groot zijn. Om die reden willen wij inventariseren wat de gevolgen zijn van de (eventuele) hogere energiekosten voor uw vereniging of instelling. Wij verzoeken u uiterlijk 20 januari 2023 via deze link de online vragenlijst…