Gemeente Ommen sluit 2022 af met positief resultaat

15 juni 2023, 14:43

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening van 2022 goedgekeurd. Nog deze maand wordt de jaarrekening aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de resultaten en bijbehorende financiële middelen.

Leo Bongers is als wethouder Financiën content met de resultaten: “Er is in 2022 een positief resultaat van ruim 6,5 miljoen euro geboekt. Daarmee ziet het financiële huishoudboekje er solide uit. Ook het financiële beeld voor de komende vier jaren ziet er positief uit. Ongetwijfeld zullen we ook dan, net als in 2022, weer geconfronteerd worden met onvoorziene zaken. Met een stevige reserve op de bank heeft Ommen een buffer waarmee onvoorziene tegenvallers opgevangen kunnen worden.”

Nieuw college

In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en is er een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. Daarnaast is het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ vastgesteld. Hierin zijn plannen opgenomen om Ommen duurzaam en toekomstbestendig te maken. Mede door de oorlog in Oekraïne en hoge energieprijzen was er sprake van een hoge inflatie. Deze ontwikkeling raakt inwoners, verenigingen en bedrijven. Wethouder Bongers: “Ommen heeft in 2022 actief ingespeeld op maatschappelijke en financiële ontwikkelingen. Zo zijn op diverse locaties vluchtelingen opgevangen. Daarnaast staan wij inwoners bij die het financieel moeilijk hebben. Denk bijvoorbeeld aan de actie ‘Ommen geeft warmte’, waarbij vanuit de samenleving tegoedbonnen aan minima zijn verstrekt, met verdubbeling door de gemeente. Voor inwoners en organisaties hanteren wij een ingetogen tarievenbeleid. Waar mogelijk voeren we verlagingen door of laten wij de tarieven gelijk.”

Keuzes maken

De wethouder vult aan dat er financieel veel mogelijk is, maar dat er uiteraard ook keuzes gemaakt moeten worden. “De plannen en verwachtingen voor de toekomst zijn erg belangrijk. Gemeente Ommen heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd en zal dat ook de komende jaren blijven doen. Daar zijn vele miljoenen euro’s mee gemoeid. Nu zijn de politieke partijen aan zet om de plannen en prioriteiten aan te geven, om zo invulling te geven aan de belangen van inwoners en ondernemers.”

Onderstaande infographic geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2022.