Gemeente Ommen vernieuwt afspraken met Larcom

27 maart 2024, 09:28
De nieuwe afspraken worden ondertekend door Rob Houthooft (algemeen directeur Larcom), in het bijzijn van wethouder Bart Jaspers Faijer.

De gemeente Ommen heeft de samenwerkings- en contractafspraken met werkleerbedrijf Larcom vernieuwd. Er is een overeenkomst getekend tot 31 december 2029. Daarmee borgt de gemeente dat een grote groep inwoners die op de Participatiewet is aangewezen in een goede omgeving kan werken onder begeleiding.

De gemeente Ommen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Daarnaast biedt de gemeente samen met het UWV ondersteuning aan inwoners met een arbeidsbeperking bij het vinden van werk. Beide taken maken onderdeel uit van de Participatiewet. Onderdeel van de overeenkomst met Larcom is dat de gemeente de Wsw-taken uit laat voeren door het werkleerbedrijf uit Ommen. Ruim honderd inwoners uit de gemeente Ommen zijn werkzaam bij Larcom. De vernieuwde afspraken hebben geen gevolgen voor de huidige medewerkers.

Participatiewet

Werkleerbedrijf Larcom ondersteunt overheden bij het invullen van de Participatiewet, helpt bedrijven aan capaciteit en biedt werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.