Gemeenteraad Ommen stelt begroting 2024 vast

10 november 2023, 15:00

De gemeenteraad van Ommen heeft in de vergadering op donderdag 9 november de begroting voor 2024 vastgesteld. De begroting geeft aan waar de gemeente volgend jaar geld aan uitgeeft en welke inkomsten worden verwacht. Met vijf unaniem aangenomen moties heeft de raad het college opdrachten gegeven.

Zo werd het college met de motie ‘Duidelijke taal’ gevraagd om gemeentelijke teksten op taalniveau B1 te schrijven en daarbij meer gebruik te maken van afbeeldingen. Het college werd in een motie ook gevraagd in overleg te gaan met RTV Vechtdal en de gemeente Dalfsen. Dit als voorbereiding op de komende stelherziening van het lokale omroepbestel. De wens is dat feitelijke politieke verslaglegging wordt opgenomen in de nieuwe prestatieovereenkomst.

Ook waren er moties over de toekomst van Huize Het Laar en het gemeentehuis. De raad heeft hierin het college gevraagd voortgang te maken. Tot slot werd er via een motie aan het college gevraagd om deel te nemen aan een pilot van het Regionale Kenniswerkplaats Jeugd. In deze pilot kunnen gezinnen met kinderen in scheiding extra ondersteuning krijgen.

Het verslag van de raadsvergadering en de inhoud van alle stukken zijn terug te vinden in het raadsinformatiesysteem.