Inloopavond verkeersstructuur centrum Ommen

7 november 2023, 13:27

Op dinsdag 14 november 2023 is er een algemene inloopavond over de verkeersstructuur centrum Ommen. U kunt dan de voorlopige ontwerpen en voorstellen voor overige maatregelen bekijken. Dit is onderdeel van de tweede participatieronde. Op de avond is gelegenheid om in gesprek te gaan en om uw reactie te geven op de twee opties. De inloopavond is van 17.00 tot 20.00 uur in de Carrousel in Ommen.

Uitwerking ‘knip’

Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om het doorgaande verkeer te weren op de Vechtkade en op de Prinses Julianastraat door middel van een ‘knip’. Het college is opgedragen deze ‘knippen’ door middel van een beweegbare afsluiting verder uit te werken.

Twee opties

Na de eerste participatieronde in september en oktober 2022 over de eerste verkenning is het alternatief van eenrichtingsverkeer voor de knip in de Prinses Julianastraat voorgesteld. Hierover is gesproken met betrokken partijen in maart 2023. De gemeenteraad heeft vervolgens op 22 juni 2023 besloten om twee opties voor deze straat uit te laten werken: de knip of een alternatief van eenrichtingsverkeer (noord-zuid) tussen A.C. van Raaltestraat en Vrijthof. De ‘knip’ op de Vechtkade staat op basis van eerder genoemde besluiten niet ter discussie.

Meer info over de verkeersstructuur centrum Ommen vindt u op: https://verkeerincentrumommen.movares.net.