Minima in Ommen ontvangen begin april een energietoeslag

5 april 2022, 12:01

Hogere prijzen van energie kunnen voor problemen zorgen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 extra geld voor de stijgende energiekosten. De gemeente Ommen keert daarom een energietoeslag uit aan inwoners die momenteel een uitkering ontvangen. Inwoners die op dit moment een uitkering ontvangen, zijn bij ons bekend. Zij ontvangen de eenmalige bijdrage eind april 2022* automatisch op het bij ons bekende rekeningnummer.

De Rijksoverheid is sinds kort met een nieuwe wet gekomen. Hierdoor kunnen gemeenten starten met het uitbetalen van de energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen. Op dit moment vindt de gemeente Ommen dat het echt nodig is om de energietoeslag alvast te betalen aan mensen in de bijstand. “In de praktijk zien we dat sommige mensen nu al in de problemen komen door de hoge energieregeling” vertelt Leo Bongers, wethouder Sociaal Domein. “Dat heeft ons doen besluiten, in navolging van de oproep van de VNG, om aan bijstandsgerechtigden de toeslag alvast uit te keren.”

Inwoners die géén uitkering ontvangen, maar wel een laag inkomen hebben, kunnen de toeslag later aanvragen. Medio mei wordt voor deze inwoners de mogelijkheid geboden een aanvraag voor de energietoeslag via ommen.nl in te dienen. Bongers: “We zijn bezig daarvoor een regeling samen te stellen op basis van de vorige week bekendgemaakte wet. Binnenkort worden de regeling en het aanvraagformulier op de website van de gemeente bekendgemaakt”.

* Vanwege administratieve problemen is het beschikbaar stellen van de eenmalige energietoeslag aan inwoners die een uitkering ontvangen vertraagd.

Ommen geeft warmte

Eind 2021 is de werkgroep ‘Ommen geeft warmte’ opgezet. Dit initiatief was afkomstig van dominee Jelsma en is omarmt door alle kerkgemeenschappen in de gemeente Ommen. De werkgroep riep inwoners en ondernemers van Ommen op solidair te zijn met mensen met een minimum inkomen of uitkering en een financiële bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld in de vorm van de uitgekeerde generieke verlaging van de energiebelasting. Het ingezamelde bedrag wordt verdubbeld door de gemeente Ommen. Binnenkort wordt gestart met het beschikbaar stellen voor de minima van waardebonnen in het kader van de actie ‘Ommen geeft warmte’ die besteed kunnen worden bij de plaatselijke supermarkten JUMBO en Albert Heijn. “Een prachtig en broodnodig initiatief, waar we als gemeente uiteraard onze bijdrage aan geleverd hebben. Het is mooi om te zien dat zoveel Ommenaren zowel letterlijk als figuurlijk warmte geven” vindt wethouder Bongers.

Gemeentelijk energieloket

De energieadviseurs van het energieloket helpen inwoners van de gemeente Ommen om structureel de energierekening omlaag te brengen. Ze geven online maatwerkadvies en helpen bij de aanvraag van diverse subsidies en regelingen. Kijk voor meer informatie op www.duurzaambouwloket.nl/ommen.