Nieuwe verkeersstructuur in het centrum van Ommen: twee beweegbare afsluitingen en uitgebreid pakket met extra maatregelen

1 maart 2024, 12:19

De gemeenteraad van Ommen neemt binnenkort een besluit over een pakket van maatregelen voor de verkeersstructuur in het centrum van Ommen. Autoverkeer op de Vechtkade vormt een verkeersonveilige hindernis voor fietsers en voetgangers in het centrum van Ommen. Ook de Julianastraat en de Schurinkstraat hebben last van het doorgaande verkeer. Daarom heeft de gemeenteraad het college in 2021 een opdracht gegeven: onderzoek welke aanpassingen nodig zijn om Ommen aantrekkelijk te houden voor wonen, ondernemen en recreëren. Na een zorgvuldig proces met onderzoeken en gesprekken ligt er nu een pakket van maatregelen.

Wethouder Alice van den Nieuwboer: “Bijna iedereen in Ommen ervaart de verkeersproblemen rond het centrum. We vinden het belangrijk dat ons centrum veilig, leefbaar en bereikbaar blijft. In de afgelopen periode hebben we veel gesprekken gevoerd. We hebben de beweegbare afsluitingen maar ook alternatieve oplossingen verder onderzocht. Ik ben blij dat zoveel mensen hebben meegedacht en hun reacties hebben gedeeld. We beseffen dat er veel verschillende meningen zijn en dat elk scenario voor- en nadelen heeft. Met dit pakket aan maatregelen willen wij zo veel als mogelijk recht doen aan alle belangen en de opdracht van de raad.”

Beweegbare afsluiting op de Vechtkade en de Pr. Julianastraat

De belangrijkste maatregel is dat er twee beweegbare afsluitingen worden geplaatst: op de Vechtkade tussen de twee ingangen van de parkeerplaats op de Markt en in de Pr. Julianastraat ter hoogte van het Beatrixplein. Dit betekent dat er palen worden geplaatst om te voorkomen dat het doorgaande verkeer door het centrum rijdt. De palen kunnen omlaag voor bijvoorbeeld hulpdiensten.

Bereikbaar en veilig centrum

Om de bereikbaarheid en veiligheid te borgen, worden er naast de twee afsluitingen ook andere maatregelen voorgesteld. Zo krijgt de parkeerplaats op de Markt slagbomen zodat deze van beide kanten goed bereikbaar blijft, maar niet wordt gebruikt als sluiproute. Doorgaand autoverkeer kan straks doorrijden via de Coevorderweg. Het plan is om deze op te waarderen naar 70 kilometer per uur. Voor fietsers wordt de Pr. Julianastraat ingericht als fietsstraat. Hierdoor ontstaat er een veilige fietsroute via de Varsenerdijk, Vechtkade, Pr. Julianastraat, Dr. A.C. van Raaltestraat en Hardenbergerweg. Daarnaast worden de kruispunten aan beide kanten van de H. Mulertbrug aangepast met verbeteringen voor fietsers.

Onderzoek en gesprekken

Het maatregelenpakket is het resultaat van een zorgvuldig doorlopen proces. In juli 2021 nam de gemeenteraad het besluit om doorgaand verkeer in het centrum te weren door het realiseren van beweegbare afsluitingen. In de afgelopen jaren zijn deze afsluitingen en andere alternatieve maatregelen onderzocht. Daarbij hebben veel mensen meegedacht en hun reacties gedeeld tijdens klankbordgroepen, werktafels, inloopavonden en via het participatieplatform. Ga voor meer informatie over het proces en het maatregelenpakket naar verkeerincentrumommen.movares.net.

Besluit van de gemeenteraad en vervolg

Op 21 maart worden de voorgestelde maatregelen besproken in de raadscommissie. Op 4 april neemt de gemeenteraad een besluit. Beide vergaderingen zijn live te volgen in de raadszaal van het gemeentehuis en via ommen.raadsinformatie.nl. Op deze pagina zijn ook alle stukken in te zien. Na het raadsbesluit kan worden gestart met onder andere het definitieve ontwerp en de procedures voor vergunningen en ontheffingen.

Klik hier voor een grote weergave van het kaartje.