Reactie op artikel en uitzending over opvang minderjarige vluchtelingen

16 november 2023, 08:12

Op vrijdag 10 november heeft het radioprogramma Pointer van KRO-NCRV een artikel op hun website gepubliceerd over de opvang van minderjarige vluchtelingen in Ommen. Aanvullend was er op zondag 12 november een uitzending hierover op NPO Radio 1.

In het artikel en de radio-uitzending gaat het over de kwaliteit van de opvang en het organiseren van onderwijs. Dat laatste valt deels onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als reactie op recente vragen van Pointer hebben wij aangegeven dat het organiseren van onderwijs een uitdaging is, met name door de krapte aan docenten. Dit is ook landelijk een groot probleem.

Er is in de eerste fase onderwijs gegeven door vrijwilligers. Sinds september 2023 gaan jongeren naar een internationale schakelklas. Het Vechtdal College (onderdeel van de Landestede Groep) is verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud. De gemeente heeft, als verantwoordelijke voor onderwijshuisvesting, onderwijsruimte beschikbaar gesteld in de Julianaschool.

Op dit moment wordt er op drie dagen lesgegeven aan de minderjarige vluchtelingen. De jongeren zijn opgedeeld in drie groepen. Er is regelmatig contact met Nidos en onderwijspartijen om binnen de mogelijkheden een ruimere invulling te geven aan het onderwijs dat nu gegeven wordt.