Bijstand aanvragen

Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw eigen huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

De aanvraag

 • Neem eerst telefonisch contact op met Team Toegang Samen Doen en meldt u daarna aan via werk.nl voor een uitkering voor de kosten van levensonderhoud.
 • U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl. U schrijft zich eerst in als werkzoekende.
 • U krijgt binnen 2 werkdagen van hen een e-mail met daarin de bevestiging van uw uitkeringsaanvraag.
 • Daarna krijgt u van ons een lijst met stukken die wij van u nodig hebben.
 • Lever de gevraagde stukken zo snel mogelijk aan. Dan kunnen we uw aanvraag ook zo snel mogelijk beoordelen.

De aanvraag verloopt helemaal digitaal. Zo proberen we zo snel mogelijk de aanvragen af te handelen die binnenkomen. Lukt het niet de aanvraag digitaal in te dienen? Neem dan contact met ons op.

Werk zoeken

De Gemeente Ommen streeft er naar dat iedere inwoner in zijn/haar eigen inkomen kan voorzien.

Iedere inwoner van de Gemeente Ommen die aan het werk wil en kan heeft de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij bijvoorbeeld:

 • Het vinden van een passende vacature
 • Het maken van een cv
 • Het maken van een motivatiebrief
 • Voorbereiden op een sollicitatiegesprek

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

 • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U heeft basiskennis van de Nederlandse taal (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of mensen zonder verblijfsvergunning.
 • U houdt zich aan de regels die de gemeente u oplegt.

Heeft u een of meerdere huisgenoten waarmee u de kosten van het huishouden deelt? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon/personen mee bij het vaststellen van de hoogte van uw uitkering.

Binnen 4 tot 8 weken hoort u van ons of u een bijstanduitkering krijgt. Lukt het niet binnen 4 weken? Of heeft u eerder geld nodig om eten of drinken te kopen? Dan kunnen we u ook een voorschot geven als u ons daar om vraagt.

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, moeten we hierover eerst een beslissing nemen. Als dit langer duurt dan 4 weken ontvangt u een voorlopig voorschot. De gemeente betaalt aan u het voorschot binnen 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering.

 • Heeft u toch geen recht op bijstand? Dan moet u het geld dat u is voorgeschoten terugbetalen.
 • Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan wordt het voorschot afgetrokken van uw eerste bijstandsuitkering.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het ontvangen van een voorschot op een bijstandsuitkering zijn:

 • U heeft alle gegevens aangeleverd die de gemeente nodig heeft voor uw aanvraag van een bijstandsuitkering.
 • De gemeente heeft nog geen beslissing genomen of u een bijstandsuitkering krijgt.

Het kan zijn dat u door een onverwachte gebeurtenis, zoals een ziekte of handicap, (tijdelijk) extra kosten heeft. Kunt u deze kosten niet (volledig) betalen? Misschien komt u dan in aanmerking voor bijzondere bijstand. Dit kan als gift of als lening.

Goed om te weten

 • U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier bijzondere bijstand en stuur deze naar gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen of per e-mail naar administratiemd@hardenberg.nl
 • U vraagt de bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Hierbij is de inkomstenbron niet belangrijk, alleen de hoogte van uw inkomen.
 • Een huishouden met een bijstandsuitkering komt in aanmerking qua inkomen, maar ook met een inkomen uit werk of een andere bron van inkomsten kunt u bijzondere bijstand aanvragen.
 • Heeft u vermogen of spaargeld? Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen geldt er een vermogensgrens.

Voorwaarden

 • U heeft een laag inkomen.
 • U heeft weinig vermogen.
 • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
 • De kosten zijn noodzakelijk.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
 • Staat u onder bewindvoering? Dan kunt u de kosten hiervoor misschien vergoed krijgen vanuit de bijzondere bijstand.