Mantelzorgwoningen

Een mantelzorgwoning is een woonruimte op uw eigen terrein die is aangepast voor mantelzorg. Er zijn onder voorwaarden verschillende (vergunningvrije) mogelijkheden om een mantelzorgwoning in, aan of bij uw woning te realiseren. Degene die mantelzorg krijgt of degene die mantelzorg geeft kan er in gaan wonen. Er mogen maximaal twee personen in de mantelzorgwoning wonen. De mantelzorgwoning mag u zo lang als de mantelzorgrelatie duurt gebruiken. Als er geen mantelzorg meer nodig is, dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning.

Vergunningvrij

Een mantelzorgwoning kan onder voorwaarden vergunningvrij zijn.

Een voorwaarde voor het bewonen van een mantelzorgwoning is dat er daadwerkelijk sprake is van mantelzorg. Dit toont u aan via een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen instantie. Er is sprake van mantelzorg als er intensieve zorg of ondersteuning wordt geboden die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Mocht u vragen hebben over een mantelzorgverklaring, neem dan contact op met Samen Doen.

Hieronder vindt u een paar voorbeelden van een mantelzorgwoning:

  • Een bestaande aan- of uitbouw aan het hoofdgebouw, zoals een garage bij de woning, die geschikt wordt gemaakt om in te wonen;
  • een vrijstaande mantelzorgwoning op het erf van de mantelzorger met een eigen ingang, woon/slaapkamer, sanitair en keuken, zoals een verbouwde vrijstaande garage of schuur;
  • een tijdelijke (kant-en-klare) vrijstaande mantelzorgunit in uw tuin.

De mantelzorgwoning moet voldoen aan de regels voor vergunningsvrij bouwen en het Bouwbesluit. Via de volgende website van de Rijksoverheid vindt u hier meer informatie over: Informatieblad vergunningvrij bouwen

Via www.omgevingsloket.nl kunt u controleren of het bouwplan vergunningvrij is. Bij twijfel of u wel of niet vergunningsvrij een mantelzorgwoning mag realiseren, is het altijd verstandig de gemeente te raadplegen.

Omgevingsvergunning

Het kan voorkomen dat er zonder vergunning geen mogelijkheden zijn voor mantelzorg. In bepaalde situaties zijn er dan toch mogelijkheden via een omgevingsvergunning. Dit is afhankelijk van het geldende bestemmingsplan en kan dus per locatie verschillen.

Mocht u hier vragen over hebben, dan horen we het graag. We kijken graag met u mee naar wat de mogelijkheden zijn.

Vragen over een mantelzorgwoning?

Heeft u vragen over een mantelzorgwoning neem dan contact op via het contactformulier.