Nieuwe huisstijl voor gemeente Ommen

Ommen is een nuchtere en groene gemeente waar inwoners zich thuis voelen en toeristen genieten van de rust, ruimte en dynamiek. Dat stralen we uit met onze nieuwe huisstijl. Het agrarische karakter, de rijke geschiedenis, de uitgestrekte natuur en het toerisme komen hierbij aanbod. De vormen en iconen waarmee het nieuwe beeldmerk is opgebouwd, laten de diversiteit van onze gemeente zien. Allemaal staan ze voor iets dat Ommen typeert.

Opbouw nieuwe logo gemeente Ommen

Veel gestelde vragen

De gemeente Ommen heeft meerdere redenen voor de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl. Het oude logo van de gemeente Ommen voldeed helaas niet meer. Het logo is ruim 20 jaar geleden ontwikkeld. Destijds werd het logo vooral gebruikt op briefpapier en enveloppes. Het huidige pakket aan communicatiemiddelen is de laatste jaren enorm toegenomen. Online én offline. Door dit steeds breder wordende communicatiemiddelen pakket is er behoefte aan een eenduidige huisstijl die flexibel (on- en offline) inzetbaar is. Het doel daarbij is een professionele(re) uitstraling waarin het DNA van de gemeente Ommen tot uiting komt en waarin inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers zich herkennen.

Tegelijkertijd zijn ook de toegankelijkheidseisen toegenomen voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking. En ook aan die eisen voldoet de huidige huisstijl niet.

Een huisstijl de visualisatie van de identiteit. Tijdens twee sessies met inwoners, ondernemers, verenigingen en de gemeente is er gekeken naar het karakter van Ommen en de omliggende dorpen. Hierbij kwamen o.a. het agrarische karakter, de rijke geschiedenis, de uitgestrekte natuur en het toerisme aanbod. Ommen is een nuchtere en groene gemeente waar inwoners zich thuis voelen en toeristen genieten van de rust, ruimte en dynamiek. Die uitgangspunten zijn meegenomen in de ontwikkeling van twee verschillende logo’s met bijbehorende huisstijlen.

Stemmen

De inwoners van de gemeente Ommen konden tussen 4 en 17 juli 2022 kiezen uit twee verschillende huisstijlen. Bijna 900 stemmen werden uitgebracht.

Na afloop van de twee sessies met inwoners, ondernemers, verenigingen en de gemeente is het verhaal van de gemeente Ommen geschreven. Dit is het uitgangspunt van de huisstijl.

“Een plek waar je gastvrij wordt ontvangen. Waar het bruist. In het centrum van de stad op de terrassen, tijdens de Ommer Bissingh, maar ook in de buurtschappen waar altijd iets te beleven is. Daar zorgen onze betrokken inwoners en ondernemers voor. Zij blijven de gemeente ontwikkelen. In de Gemeente Ommen is altijd iets te doen!

En te ontdekken. Want in Ommen vind je op allerlei plekken de overblijfselen van een rijke geschiedenis. Denk aan het toerisme, dat mede is ontstaan door de ontwikkeling van de Padvinderij in Nederland die hier is begonnen. Of het agrarische en nuchtere karakter dat je terugziet in de goed bewaarde landgoederen en oude boerderijen. Ommen is een gemeente die verrast!

En een plek waar je heerlijk tot rust komt. Verbonden met het water, het groen en de uitgestrekte agrarische landschappen. Waar je lokaal hoort, ruikt en proeft. Waar je de ruimte vindt om in alle rust buiten te zijn. In de uitgestrekte bossen, tussen de koeien, op de hei, in de Sahara en op de Lemelerberg. Met inwoners die elkaar groeten en je verwelkomen, maar zelf nuchter en bescheiden zijn. Ommen pronkt niet, daarom ligt er nog veel verscholen. En dat maakt Ommen juist zo interessant!

Toeristen vinden hier rust, ruimte en dynamiek. Inwoners, jong en oud, voelen zich er thuis.

Ommen is een dynamische, nuchtere en groene gemeente met karakter.”

Jazeker blijft het wapen van Ommen behouden. Op het wapen staat de Heilige Brigida van Kildare, patrones van Ierland. Het wapen van Ommen is aangenomen door de Hoge Raad van Adel in 1955.

Een herkenbare huisstijl is belangrijk voor het imago van een organisatie, dus ook voor onze gemeente. Voor inwoners maakt het in een oogopslag duidelijk dat een boodschap van de gemeente komt en dat ze hiervan op aan kunnen. Een goede huisstijl zorgt bovendien voor overzichtelijke documenten en geeft ze een professionele uitstraling.

In het huisstijlhandboek zijn alle afspraken rondom de huisstijl opgenomen. Heeft u een vraag over het gebruik van de huisstijl? Neem dan contact op met de afdeling communicatie via communicatie@ommen.nl.

Downloads

Nee, in verband met de herkenbaarheid wordt alleen het nieuwe logo met bijpassende huisstijl nog gebruikt. Heeft u op uw website of andere uitingen het oude logo van de gemeente staan? Dan verzoeken wij u deze te vervangen door het nieuwe logo. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling communicatie via communicatie@ommen.nl.

Downloads