Ontwerp Brug bij Junne

Het ontwerp voor de nieuwe brug bij Junne is tot stand gekomen door samenwerking met diverse betrokkenen. Er is een visie gemaakt voor het totale gebied, waarbij naast de nieuwe brug ook een nieuwe brug over de vistrap en de aanplant van nieuwe bomen en bosjes is uitgewerkt. Ook is een vooruitblik gemaakt voor de toekomst, mocht de stuw ooit vervangen moeten worden door een nieuw exemplaar.

Met de klankbordgroep zijn 3 locaties bepaald waar passeerhavens langs de Nieuwe Hammerweg komen, zodat voertuigen elkaar kunnen passeren zonder dat de bermen beschadigd raken. De locaties en een impressie van de passeerstrook staan in de afbeelding weergegeven. De passeerstroken worden gemaakt van grasbetonstenen. Dit is stevig genoeg om met auto’s of vrachtwagens op te rijden, en past bij het groene en boomrijke karakter van de weg.

Voor de nieuwe brug moeten een aantal bomen worden gekapt. Voor een deel is een kapvergunning nodig. De bomen zijn stuk voor stuk ingemeten en beoordeeld. Dit is weergegeven in de notitie ‘Bomeninventarisatie Brug bij stuw Junne_notitie Ecogroen_21067_dd20210506’. De bomen waarvoor een kapvergunning wordt aangevraagd zijn weergegeven in de 2 documenten ‘Junne_bomengroep noord_kaart_metDO_20210503’ en ‘Overzicht te kappen bomen Omgevingsvergunning brug duikerbrug Junne’.

Het gebruik van de brug door vrachtwagens en landbouwverkeer is alleen toegestaan als zij een ontheffing hebben. Die ontheffing wordt verleend door de gemeente Ommen aan de bedrijven die in het gebied rond de brug wonen en/of werken. Op het juiste gebruik van de brug wordt toegezien door een BOA. De regels voor een ontheffing zijn samengevat in een ‘factsheet’.

De genoemde documenten zijn te downloaden onder het kopje documenten.

De impressies van het ontwerp geven weer hoe de brug er uit zal gaan zien. Op de brug komt een aparte strook, waar het asfalt een andere kleur krijgt en een ribbelstructuur heeft. Deze ribbelstructuur moet voorkomen dat automobilisten over dit gedeelte heen rijden, zodat er een plek ontstaat waar mogelijke passanten kunnen staan. Als de brug gebruikt wordt door een groter voertuig, bijvoorbeeld een landbouwvoertuig dan biedt deze strook een uitwijkmogelijkheid.

Tijdens de behandeling van de Omgevingsvergunning is het ontwerp op verzoek van de Monumentencommissie in overleg met Het Oversticht geoptimaliseerd en zijn een aantal esthetische aanpassingen gedaan. Door verschillende kleuren te gebruiken voor de rand oogt het brugdek ranker. Daarnaast is de duikerbrug iets langer gemaakt waardoor de zichtlijnen beter op elkaar aansluiten. Ook is metselwerk toegevoegd, met dezelfde uitstraling als de stuw, zodat het ensemble een eenheid blijft. De impressies hieronder geven een beeld van het nieuwe ontwerp. Verder op deze pagina staan de visualisaties van het ontwerp van najaar 2020.