Actueel

Vrijheid vertelt: het verhaal van Hendrik Jan en Jantina Hogenkamp

Het 4 en 5 mei comité van de gemeente Ommen publiceert in aanloop naar de herdenking op 4 mei een aantal verhalen. Gekoppeld aan het thema van dit jaar: “Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid”. Ook dit jaar heeft het comité een aantal mensen mogen interviewen over het dagelijkse…

Gemeentehuis gesloten op dinsdagmiddag 16 april

Het gemeentehuis is op dinsdag 16 april vanaf 12.00 uur gesloten. Heeft u die middag een vraag voor de gemeente of wilt u een afspraak maken? Maak dan gebruik van onze contactpagina.

Gemeenteraad stemt in met nieuwe verkeersstructuur centrum Ommen

In de raadsvergadering van 4 april jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het integrale pakket van maatregelen voor de verkeersstructuur in het centrum van Ommen. De raad stuurde de plannen iets bij door een aangenomen amendement en motie. Het college deed begin maart een voorstel voor een veiliger en leefbaarder…

We spuiten dit jaar weer bestrijdingsmiddel tegen de eikenprocessierups

Digitale kaart locaties Projectpagina aannemer planning U kunt in komende weken ’s nachts overlast ervaren van het spuiten tegen eikenprocessierups. Aannemer Roel Timmerman voert deze werkzaamheden voor ons uit. Omwonenden krijgen vooraf een brief met informatie in de bus. Informatie over de planning vindt u op de website van de…

Gemeente Ommen vernieuwt afspraken met Larcom

De gemeente Ommen heeft de samenwerkings- en contractafspraken met werkleerbedrijf Larcom vernieuwd. Er is een overeenkomst getekend tot 31 december 2029. Daarmee borgt de gemeente dat een grote groep inwoners die op de Participatiewet is aangewezen in een goede omgeving kan werken onder begeleiding. De gemeente Ommen is verantwoordelijk voor…

Aandachtspunten raadscommissie 21 maart

Vanavond om 19.30 uur is er weer een raadscommissievergadering. De gemeenteraad kan zich dan een mening vormen over de onderwerpen die op de agenda staan. Volg de vergadering via de livestream of vanaf de publieke tribune. Bekijk de agenda en de documenten. Goed om te weten Het agendapunt over de…

Nieuwe verkeersstructuur centrum Ommen: veelgestelde vragen

U heeft het vast opgemerkt. Het college van burgemeester en wethouders stelt een nieuwe verkeersstructuur voor in het centrum van Ommen. Vraagt u zich af waarom dit nodig is en wat er (voor u) verandert? Lees dan in dit artikel de antwoorden op veelgestelde vragen. Wat zijn de belangrijkste voordelen…

Gemeente Ommen steunt initiatief voor meer kruidenrijk grasland

Met een bedrag van €15.000,- helpt gemeente Ommen haar boeren (veehouders) te verduurzamen. Voor dit bedrag kan 100 hectare regulier grasland via de actie ‘1001ha’ omgezet worden naar kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland is goed voor de biodiversiteit en bespaart kunstmest. LTO Noord afdeling Vechtdal is erg blij met deze steun.…

Inwoners tevreden over dienstverlening gemeente

Inwoners van de gemeente Ommen zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Gemiddeld scoort de gemeente een zeven. Dat blijkt uit het onderzoek dat I&O Research in het najaar van 2023 heeft gedaan naar de inwonerstevredenheid. Acht op de tien inwoners geven de gemeente een voldoende.…

Nieuwe verkeersstructuur in het centrum van Ommen: twee beweegbare afsluitingen en uitgebreid pakket met extra maatregelen

De gemeenteraad van Ommen neemt binnenkort een besluit over een pakket van maatregelen voor de verkeersstructuur in het centrum van Ommen. Autoverkeer op de Vechtkade vormt een verkeersonveilige hindernis voor fietsers en voetgangers in het centrum van Ommen. Ook de Julianastraat en de Schurinkstraat hebben last van het doorgaande verkeer.…