Actueel

Inloopbijeenkomst Natura 2000 Arriën goed bezocht

Provincie Overijssel heeft donderdag 13 juli een inloopbijeenkomst georganiseerd, waarbij de plannen voor natuurhertstel in Natura 2000-deelgebied Arriën zijn toegelicht. De bijeenkomst, in restaurant De Bootsman in Ommen, werd goed bezocht: meer dan 50 mensen kwamen langs om het schetsontwerp voor de plannen de bekijken. Leden van het projectteam en…

Gemeenteraad Ommen wil herbenoeming burgemeester Vroomen

De gemeenteraad van Ommen heeft op donderdag 13 juli besloten burgemeester Hans Vroomen aan te bevelen voor herbenoeming voor een nieuwe termijn van zes jaar. Het wordt zijn tweede termijn als burgemeester. Hans Vroomen is sinds eind 2017 burgemeester van Ommen. Zijn eerste termijn loopt af op 18 december 2023.…

Aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instellingen

Per 30 maart 2024 vervalt de vijfjarige aanwijzing van Stichting RTV Vechtdal als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Ommen (en de gemeente Dalfsen). Het Commissariaat voor de Media heeft de procedure voor de aanwijzing lokale publieke media-instellingen 2024-2029 opengesteld. De gemeenteraad heeft in de aanwijzingsprocedure een adviserende taak. Naast…

Burgerjaarverslag 2022

Na de publicatie van de jaarrekening vorige maand, is nu ook het burgerjaarverslag over 2022 gepubliceerd. Het geeft een indruk in feiten en cijfers over de gemeente, de dienstverlening en hoe we in contact staan met inwoners en bedrijven. Hieronder kunt u het burgerjaarverslag downloaden. Gemeente Ommen Burgerjaarverslag 2022Downloaden

Inloopbijeenkomst Natura 2000 Arriën

In 24 Overijsselse beschermde natuurgebieden wordt gewerkt aan het herstellen en versterken van de natuur. Langs de Vecht bij Ommen ligt het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge met daarin het deelgebied Arriën. Het Natura 2000-project Arriën is vooral gericht op het beschermen en uitbreiden van de stroomdalgraslanden: een zeldzaam landschap…

Burgemeester steunt dringende oproep COA en Nidos voor opvang minderjarige vluchtelingen

Het COA, Nidos – jeugdbescherming voor vluchtelingen – en de contractpartners van Nidos roepen gemeenten gezamenlijk op om eerder dan gepland dit jaar opvang te regelen voor jonge vluchtelingen die alleen naar Nederland zijn gekomen. De gemeente Ommen is al betrokken bij deze opvang. De burgemeester steunt de oproep van…

Inloopbijeenkomst over de toekomst van de lanen op Landgoed Het Laar

Op Landgoed Het Laar is duidelijk zichtbaar een lanenstelsel aanwezig. Dat bestaat uit voornamelijk eiken en in mindere mate uit beuken die zich aan weerszijden van de lanen en de grachten bevinden. Sommige lanen zijn in het jaar 1850 aangeplant en hebben inmiddels een respectabele leeftijd bereikt. Door diverse oorzaken…

Inwoners tevreden over kwaliteit Wmo- en Jeugdhulpondersteuning

Inwoners van de gemeente Ommen die in 2022 gebruik hebben gemaakt van een Wmo- (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of Jeugdhulpvoorziening, zijn tevreden over de kwaliteit van de ingezette ondersteuning. Dit blijkt uit het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek dat door onderzoeksbureau Magis is uitgevoerd. Cliënten geven het gesprek dat zij met een medewerker van…

Stichting Marketing Ommen van start

Stichting Marketing Ommen is met volle energie van start gegaan om de gemeente Ommen in alle facetten onder de aandacht te brengen. Op dinsdag 13 juni vond de feestelijke lancering plaats. Daarbij werd marketingcoördinator Erik Eggert verwelkomd en ontving hij bemoedigende woorden van wethouder Leo Bongers. Zaadje geplant De wethouder…

Gemeente Ommen sluit 2022 af met positief resultaat

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening van 2022 goedgekeurd. Nog deze maand wordt de jaarrekening aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de resultaten en bijbehorende financiële middelen. Leo Bongers is als wethouder Financiën content met de resultaten: “Er…