Mantelzorgregelingen

Mantelzorgregelingen zijn regelingen waar mantelzorgers bij de zorg en ondersteuning voor naasten een beroep op kunnen doen. Mantelzorgregelingen kunnen de mantelzorger ontlasten. Op de website van het mantelzorgnetwerk staat een overzicht van alle regelingen waar je als mantelzorger aanspraak op zou kunnen maken.