Bijzondere bijstand aanvragen

Als u een laag inkomen heeft en te maken krijgt met onverwachte kosten die u niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent inwoner van de gemeente Ommen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft niet genoeg inkomen en/of vermogen om de kosten zelf te betalen.
 • De kosten moeten bijzonder zijn. Dat betekent dat het kosten zijn, die u normaal niet maakt, maar die u nu door omstandigheden wel moet maken.
 • De kosten moeten noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat u die kosten móet maken. In sommige gevallen moet een arts of een andere deskundige die noodzaak vaststellen.
 • U moet eerst alle andere mogelijkheden hebben geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen. Soms heeft u een afwijzing van een andere regeling nodig om bijzondere bijstand aan te kunnen vragen.

Bij elke aanvraag bekijkt de inkomensconsulent van de gemeente of u voldoet aan de voorwaarden.

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Algemene kosten
Algemene kosten zijn kosten die iedereen heeft of incidenteel kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld kosten voor:

 • verhuizing;
 • inrichting van de woning bij een verhuizing;
 • huishoudelijke apparatuur zoals een wasmachine of een stofzuiger;
 • babyuitzet.

Voor deze kosten moet u zelf sparen of geld lenen. Dit kan bijvoorbeeld bij de Gemeentelijke Kredietbank Assen (GKB). Heeft u niet kunnen sparen en kunt u geen lening krijgen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Bijzondere kosten
Bijzondere kosten zijn extra kosten die niet iedereen heeft en die soms niet helemaal uit het maandelijkse inkomen kunnen worden betaald. Bijvoorbeeld voor:

 • dieetkosten;
 • kosten bewindvoering;
 • eigen bijdrage rechtshulp;
 • uitvaartkosten;
 • woonkosten boven de huurtoeslaggrens.

Eigen bijdrage bijzondere bijstand
Als uw inkomen hoger is dan het bijstandsniveau, wordt een draagkrachtberekening gemaakt. Draagkracht is de mogelijkheid die u zelf heeft om de kosten te betalen. We kijken daarbij naar uw inkomen en vermogen. Hoe hoger uw inkomen en vermogen, hoe minder bijzondere bijstand u kunt ontvangen.

Inkomensafhankelijke bijdragen zoals kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderkortingen van de Belastingdienst tellen niet mee voor het inkomen.

Medische kosten
Voor medische kosten wordt in beginsel geen bijzondere bijstand verstrekt, omdat u zich hiervoor kunt verzekeren. De gemeente Ommen biedt inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis.