De Nationale Herdenking – 4 mei 2024

In Nederland vindt jaarlijks op 4 mei de Nationale Dodenherdenking plaats. We herdenken alle burgers en militairen van Nederland, die waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen.

Het vlaggen

Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van zonsopgang tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Bij het hijsen van de vlag wordt deze eerst vol gehesen, waarna hij langzaam wordt neergehaald tot het midden van de vlag op de helft van de normale lengte is gekomen. Daarna wordt de vlaggenlijn vastgebonden. Na zonsondergang wordt de vlag op herdenkingsplaatsen neergehaald. Bij het neerhalen van de vlag gaat de vlag vanaf halfstok eerst naar de top alvorens neergehaald te worden.

De (kerk)klokken

Vanaf 19.45 uur tot 19.59 uur luiden de klokken van alle kerken. Daar waar de klokken hinderlijk zijn voor de voortgang van de herdenkingsbijeenkomsten worden de klokken eerder stopgezet. Om 20.00 uur is het overal twee minuten stil.

Twee minuten stilte

Vanaf 20.00 uur tot 20.02 uur wordt op de herdenkingsplaatsen en in de naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen. Voor zover mogelijk worden alle activiteiten in het openbare leven en in het verkeer gedurende deze twee minuten stopgezet. De radio- en televisieomroepen en het openbaar vervoer vervullen hierbij een voorbeeldfunctie.

Openbare gelegenheden

De gemeente zorgt ervoor dat er op de avond van 4 mei geen openbare vermakelijkheden worden aangeboden. Conform de winkelsluitingswet is het niet toegestaan dat winkels na 19.00 uur nog open zijn. De horecagelegenheden mogen wel hun normale openingstijden aanhouden.

Twee minuten stilte in het verkeer

Omdat het tijdstip van de twee minuten stilte algemeen bekend is, kunnen verkeersdeelnemers tijdig naar een plaats gaan waar op gepaste wijze de stilte in acht genomen kan worden. Tijdens de twee minuten stilte geldt een algemeen pardon van de verkeerspolitie voor voertuigen die op plaatsen stilstaan waar het normaal niet is toegestaan, mits de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

Een overzicht van de herdenkingen in de gemeente Ommen

Het 4 en 5 mei comité nodigt u allen van harte uit om aan de herdenkingen deel te nemen.

In Ommen start de herdenking bij het gemeentehuis om 19.40 uur.

Dit jaar met medewerking van het fanfareorkest De Bazuin, het Ommer Mannenkoor en Eline Nauta (zang). Om 19.59 uur speelt de trompettist het taptoe-signaal, waarna twee minuten stilte wordt gehouden. Na de twee minuten stilte worden twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld. Om 20.05 uur houdt burgemeester Vroomen een toespraak. Daarna lezen kinderen van CBS De Kardoen en CNS Ommerkanaal hun gedichten voor. Krans- en bloemlegging door de burgemeester, het 4 en 5 mei comité, veteranen, leerlingen van de scholen en scouting. Na de bloemlegging lezen de leden van het 4 en 5 mei comité de 71 namen van de inwoners van Ommen die door oorlogshandelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Er zijn verschillende muzikale intermezzo’s tussen de programmaonderdelen.

De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé waarbij er voor een ieder de gelegenheid is tot het leggen van bloemen.

Ter gelegenheid van de 4 mei herdenking is er een bloemenceremonie waarbij burgemeester Vroomen en het 4 en 5 mei comité bloemen plaatsen op de graven van oorlogsslachtoffers en slachtoffers van de oorlog op de begraafplaats Hardenbergerweg en op de Joodse begraafplaats. Het ontmoetingspunt is op de begraafplaats aan de Hardenbergerweg. Aanvang ceremonie 11.00 uur.

Na het openingswoord en het taptoe-signaal is het twee minuten stil. Daarna leest de burgemeester Vroomen een gedicht voor. Na het plaatsen van de bloemen leest de stadsdichter Maxine Overweel een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt gedicht voor. Er is gelegenheid tot het leggen van bloemen. Langs de graven van de burgerslachtoffers en de graven van de gevangenen van kamp Erika verlaten de aanwezigen de begraafplaats. Bij de Joodse begraafplaats aangekomen leest junior stadsdichter Brechtje van Dijk een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt gedicht voor. In verband met de Sabbat kan de begraafplaats niet betreden worden. De bloemen bij het monument, op het graf van Samuel Roet en op de twee graven van gevangenen van kamp Erika worden daarom al op 3 mei gelegd.

De historische vereniging CCO organiseert op zaterdag 4 mei weer een dodenherdenking bij het herinneringsmonument op de Besthmenerberg aan de Hammerweg in Ommen. Het monument herdenkt de slachtoffers van het gevangenkamp Erika. Bij het monument staat de tekst: “Nederland gedenk” . Ter nagedachtenis aan hen die deze weg gingen naar het concentratiekamp Erika, waar tussen ‘42 – ‘45 talloze Nederlanders zijn vernederd, gemarteld en vermoord”. Kamp Erika was tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) in Duitse handen.

De herdenking op de Besthmenerberg vindt eerder plaats in verband met de plechtigheden bij het gemeentehuis om 20.00 uur. Zodoende heeft iedereen ook de gelegenheid om de herdenking later op de avond bij het gemeentehuis bij te wonen. Om 17.30 uur verzamelen we op de parkeerplaats Steile Oever, waarna om 17.40 uur gezamenlijk vertrokken wordt naar het herdenkingsmonument. Om 17.45 uur declamatie door leerlingen van de OBS Nieuwe Brug waarna een toespraak van burgemeester Vroomen. Om 17.58 uur wordt het taptoe-signaal geblazen. Na de twee minuten stilte worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen, gevolgd door bloemlegging en een défilé langs het monument.

Alle aanwezigen worden uitgenodigd om na de officiële herdenking koffie of thee met ons te drinken in het Bezoekerscentrum Ommen naast de Besthmenermolen.

Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats in Mariënberg. Om 19.30 uur verzamelen we op de hoek Nieuweweg/Stationsweg t.h.v. de pastorie G.K.V. Om 19.35 uur wordt een krans gelegd bij het “NS monument”. Om 19.40 uur vertrekt de stille tocht richting het monument aan de Nieuweweg. Daarbij komen we ook langs de Sionskerk, waar de klokken zullen worden geluid. Bij het monument zal er een toespraak zijn van de voorzitter en zullen een aantal liederen worden gespeeld door de leden van de Broederband, gevolgd door het taptoe-signaal. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen. Daarna speelt de Broederband het Wilhelmus. Aansluitend worden er kransen en bloemen gelegd door respectievelijk kinderen van groep7/8 van de GBS de Regenboog, kinderen van groep 7/8 van de PCBS de Hoekstee, de gemeente Hardenberg, de gemeente Ommen en het 4 mei comité. Aansluitend is er voor een ieder die dat wil gelegenheid om bloemen te leggen.

Wij verzoeken iedereen om op deze dag de vlag halfstok te laten hangen. Op 5 mei, Bevrijdingsdag, mogen we deze dan feestelijk en voluit laten wapperen.

De herdenking in Stegeren begint om 19.40 uur met muzikale begeleiding door
muziekvereniging Soli Deo Gloria. Het welkomstwoord en de toelichting over het verloop van de herdenking zullen door de voorzitter van PB Stegeren/Junne worden gedaan. Kort voor 20.00 uur zal het taptoe-signaal worden geblazen, gevolgd door twee minuten stilte. Na het zingen van het Wilhelmus zal de wethouder namens de gemeente een toespraak houden, gevolgd door kranslegging. De leerlingen van de Boslustschool dragen gedichten voor. Daarna start het défilé, waarbij gelegenheid is om de bloemen te leggen die voor u klaarstaan.

De herdenking in Lemele vindt plaats bij het Monument voor Vrede en Vrijheid op de Algemene Begraafplaats aan het Zandeinde. Kort voor 20.00 klinkt het taptoe-signaal, waarna het twee minuten stil wordt. Vervolgens worden kransen gelegd namens de inwoners van Lemele en namens de gemeente Ommen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd aan deze korte plechtigheid deel te nemen. Zorgt u dat u om 19.50 uur aanwezig bent?

De herdenking in de Vinkenbuurt vindt plaats bij de schuilhut in de Vinkenbuurt (T-splitsing Koloniedijk-Prinsenweg). Aanvang 17.45 uur. Om 18.00 uur zal twee minuten stilte worden gehouden waarna er namens de gemeente Ommen een bloemstuk wordt gelegd bij de beelden van de twee Vinken nabij de schuilhut. Ook de aanwezigen krijgen gelegenheid bloemen te leggen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij de plechtigheid aanwezig te zijn.