Inloopbijeenkomst fietstunnel Slagenweg/Haarsweg op 8 juli

2 juli 2024, 13:26

Eerste schetsen fietstunnel klaar

De gemeente maakt op dit moment een plan voor de bouw van een tunnel voor langzaam verkeer onder de Slagenweg, ter hoogte van de rotonde Slagenweg-Haarsweg. Ook komt aan de noordkant, naast de Haarsweg, een vrijliggend fietspad tot aan Sportpark Westbroek. En er vindt een herinrichting plaats van het autogedeelte van de Slagenweg-Haarsweg.

De eerste schetsen van dit plan zijn klaar. Op maandagavond 8 juli a.s. kunnen belangstellenden deze bekijken tijdens een inloopbijeenkomst van 19.00 en 21.00 uur in basisschool Het Palet, Haarsweg 91 in Ommen.

Er zijn medewerkers van de gemeente en aannemerscombinatie Salverda/Schagen aanwezig voor een toelichting. Belangstellenden kunnen ook met hen in gesprek over wensen, zorgen, knelpunten en vragen. Er is een vrije inloop. Er is geen centrale presentatie.

Door de aanleg van de tunnel en het vrijliggende fietspad langs de Haarsweg wordt de bestaande route voor fietsers en voetgangers een stuk veiliger tussen het centrum van Ommen en Sportpark Westbroek, het (toekomstig) Kindplein Oost en de wijken Alteveer/Vlierlanden. Dat is ook nodig omdat de Slagenweg steeds drukker wordt. Met voorgestelde wijzigingen in de verkeersstructuur van het centrum, zal dit verder toenemen.

Meer info over dit project vindt u op de projectpagina.