Uittreksel, afschrift of verklaring?

Er zijn verschillende soorten uittreksels, afschriften en verklaringen:

Twijfelt u welk bewijs (uittrekstel, afschrift of verklaring) u nodig heeft? Neem dan contact op met de organisatie die het bewijs van u vraagt.