Groot onderhoud Laarakkers

De gemeente Ommen gaat Groot Onderhoud uitvoeren in de wijk Laarakkers in Ommen. De rijbanen en de trottoirs zijn gedateerd en krijgen door het Groot Onderhoud een kwaliteitsimpuls waardoor ze weer voldoen aan de eisen van deze tijd.

Werkzaamheden

Groot onderhoud houdt in dat wegen en voetpaden die in slechte staat zijn, hersteld zullen worden. Daarnaast worden wegen en trottoirs verbeterd om verzakkingen/gaten/opstaande tegels te herstellen. Ook wordt er gekeken welke reparaties er aan het rioolstelsel nodig zijn. Dit kunnen ook reparaties zijn aan het riool dat naar uw woning toeloopt, de zogenaamde huisaansluiting.

Ontwerp

De maatregelen die worden uitgevoerd, worden bepaald door middel van onderzoeken naar het asfalt en het riool, maar ook door inbreng van de bewoners. Wij hebben een groot aantal opmerkingen uit de wijk ontvangen, die allemaal doorgenomen zijn. Niet alle opmerkingen kunnen worden meegenomen in de werkzaamheden. De voorlopige tekening met daarop de werkzaamheden en een overzicht van de opmerkingen die wel/niet zijn meegenomen, zijn via documenten hieronder in te zien.